Med EC-motorer blir livsmedelsbutikernas kyldiskar inte några energislukare

I Sverige finns det drygt 5 000 livsmedelsbutiker. Eftersom svenskar är storkonsumenter av fryst mat, och trenden går mot ett utökat kylsortiment i butikerna, har antalet kyl- och frysdiskar i butikerna också ökat. Kylar och frysar kan stå för hela 50% av en butiks energianvändning. Möjligheterna till energieffektivisering är dock stora och en av de effektivaste åtgärderna är att ersätta äldre AC-fläktar och motorer med modernare versioner med EC-teknologi. I ett reportage i SVT för några år sedan kallades kyldiskarna för ”energislukare” sedan man konstaterat att fem meter kyldisk under ett år förbrukar lika mycket energi som en eluppvärmd villa. När EC-motorer ersätter AC-motorer kan dock fläktarnas elförbrukning reduceras med upp till 70%.

En mindre livsmedelsbutik kan ha 200 fläktar i kyldiskarna
Att svenskarna ligger trea i världen efter USA och Irland när det gäller konsumtion av fryst mat märks i våra livsmedelsbutiker. Kyldiskarna blir allt fler och den trenden kommer sannolikt att fortsätta. Kylar och frysar kan stå för cirka 50% av energianvändningen i en livsmedelsbutik, men det finns stora möjligheter att minska energiavändningen. När BeLivs, Beställargruppen Livsmedelslokaler, korade ”Årets Energiklokaste butik 2015” var det en butik som halverat energianvändningen genom att bland annat byta ut ventilationen, byta till LED-belysning i frysar och kylar och sätta på dörrar och lock på alla frysar och kylar. Butiken har genom åtgärderna reducerat kostnaden för elförbrukningen från 600 000 till 300 000 kronor per år. De vinnande åtgärderna illustrerar på ett bra sätt att det finns en mycket stor energisparpotential. Ändå kan ännu mer göras och en åtgärd som ännu inte fått så stort genomslag är att ersätta AC-motorer i kyl- och frysdiskarna med moderna EC-motorer.

I en mindre livsmedelsbutiks frysdiskar kan det finnas 200 fläktar. Ett vanligt mått är att det på varje längdmeter frysdisk finns två fläktar i drift och ett byte till EC-teknologi kan jämfört med konventionella AC-motorer ge en energibesparing på cirka 70%. Detta motsvarar 38 MWh el per år (38 000 kWh) och då priset för 1 kWh kan vara närmare 1 kr så handlar om en betydande reducering av en butiks energinota. Att C02-utsläppen kan reduceras med över 22 ton per år är också en bonus för miljömedvetna butiker.

Möjlighet till varvtalsreglering en viktig fördel med EC-motorer
Det som gör EC-motorerna så mycket energieffektivare jämfört med AC-motorer är att de har permanentmagneter som skapar det magnetiska fältet och elektroniskt kommuterad likström (EC, Electronic commutation) för att skapa rotation. Med kommutering menas att strömmens riktning kontrolleras med givare och en vanlig benämning på EC-motorer är också BLDC-motorer (BrushLess Direct Current Motor). I traditionella likströmsmotorer sker kommuteringen mekaniskt med hjälp av kolborstar. Elektronisk kommutering innebär att motorns varvtal kan kontrolleras på ett mycket effektivt sätt och all regler- och styrelektronik är integrerad i motorn. Varvtalsområdet är också brett med bibehållen hög verkningsgrad och EC-motorn ger en energisnål och tyst drift i kombination med direktdrivna fläktar. Konstruktionen hos EC-motorerna gör att en större del av den tillförda energin skapar rotation och en mindre del går till förlustvärme. Verkningsgraden blir därmed högre jämfört med en AC-motor där växelström ger upphov till växlande magnetiska fält inne i motorn som får den att rotera. En stor del av den tillförda energin går dock förlorad i form av värme i AC-motorn.

Läs mer om fördelen med EC-motorer i kyl- och frysdiskar och ladda ner broschyren här!