Med EC-lågenergifläktar slapp stor bostadsrättsförening både störande ljud och onödiga renoveringskostnader

Skintebodalens bostadsrättsförening ligger ca 1,5 mil söder om centrala Göteborg på gränsen till Hallands län. Föreningens fastighetsbestånd består av 47 fastigheter och Skintebodalen är med sina 320 lägenheter en av de största bostadsrättsföreningarna i Sverige.

Under 2009 beslutade föreningen att byta ut närmare femtio originalmonterade takfläktar från mitten av 70-talet. En viktig anledning var en störande ljudnivå från de äldre fläktarna men önskemål fanns också om att få minskade drifts- och energikostnader. För att få ned ljudnivån gjordes först ett försök att köra de gamla fläktarna på halvfart. Det störande ljudet sjönk marginellt men samtidigt kom klagomål från de boende på dålig ventilation. Beslut togs då om att totalrenovera ventilationssystemet. Föreningens målsättning var att flytta ner fläktsystemet och installera nya fläktar på fastigheternas vindar. Föreningen var övertygad om att det krävdes en sådan omfattande ombyggnation, men företaget ISAB Ventilation i Göteborg visade på en helt annan lösning. Genom att välja EC-lågenergifläktar från ebm-papst skulle det vara möjligt att montera tysta takfläktar, och för föreningen skulle denna lösning innebära kraftigt reducerade renoveringskostnader.

Tänker utanför den traditionella boxen
VD på ISAB Ventilation berättar att ett av företagets kompetensområden är fläktbyten:
- Behovet att byta ut gamla fläktar mot nya och mer energisnåla fläktar är stort idag och det finns många möjligheter att med en modernisering både sänka driftskostnaderna och förbättra inomhusklimatet. Samtidigt är det viktigt att inför ett beslut om en renovering verkligen se över olika alternativ. Vi på ISAB ventilation brukar säga att det gäller att ”tänka utanför den traditionella boxen”, att se möjligheterna i lite annorlunda lösningar. Precis så gjorde vi i Skintebodalen och för föreningen har det inneburit stora besparingar.

Är fläktarna verkligen igång?
Han menar också att de boendes behov alltid ingår i totalbilden när ISAB Ventilation skissar på förslag till moderniseringar av ventilationssystem:
- Vi har som ambition att även omfattande moderniseringar ska kunna ske under drift när de boende bor kvar i sina lägenheter utan att utsättas för onödiga störningar. Så resonerade vi även i projektet hos Skintebodalen och givetvis är det då också viktigt att vi väljer fläktar som gör att vårt renoveringsarbete förenklas. Vi har valt ebm-papsts fläktar i många projekt de senaste åren och en anledning är att vi söker vad som närmast kan liknas vid ett partnerskap med både våra leverantörer och slutkunder. Vi får ett bra stöd från ebm-papsts försäljningsingenjörer inom området Ventilation Retrofit som kan ge oss bra råd vid besök ute på projektplatserna. När det gäller modernisering av fläktar är det också betydelsefullt att ebm-papst fläktar håller hög kvalitet och är enkla att installera.