Med 750 W uteffekt ger lågspänningsmotorn ECI 80 mycket kraft trots litet format

Foto: Gernot Walter


Vad är det som är speciellt med ECI 80?
Frågan ställs till Patrick Schumacher som är produktansvarig för affärsenheten Industrial Drive Technology hos ebm-papst. ”ECI 80 mäter bara 80 mm i diameter men erbjuder mycket kraftfulla prestanda. Motorn finns i längderna 20, 40 och 60 mm och med 24 alternativt 40 Volts spänning. En speciell egenskap hos motorn är dynamiken då den kortvarigt kan överbelastas vilket möjliggör ett startmoment på hela 5,5 Nm”, svarar Patrick Schumacher och fortsätter. ”Motorer med låg spänning på upp till 60 volt blir alltmer populära inom många applikationsområden eftersom de är lätta att arbeta med, är säkra och enkla att integrera elektriskt. Att begränsa spänningen till under 60 volt ställde oss dock inför vissa utmaningar när vi utvecklade ECI 80. Vår idé var att utveckla en motor som levererar mycket hög effekt även vid låg spänning och det är ingen enkel kombination. Vi lyckades dock och med upp till 750 W effekt levererar ECI 80 dubbelt så mycket kraft som den mindre ECI 63. Den höga effekten tillsammans med andra egenskaper gör ECI 80 till ett mycket intressant motoralternativ inom många olika applikationsområden”.

Vem behöver en så kraftfull motor?
”ECI 80 är särskilt väl lämpad i applikationer för industriell automatisering, intralogistiklösningar och inom medicinsk teknik. Under utvecklingsarbetet hade vi ett särskilt fokus på två av dessa applikationsområden: Intralogistik och medicinsk utrustning för sjukhus. Att ECI 80 är en lågspänningsmotor har visat sig vara mycket intressant då exempelvis förarlösa transportsystem och även olika utrustningar på sjukhus, som till exempel mobila röntgenutrustningar och operationsbord, i allt större utsträckning har batteridrift. Med ECI 80 är det möjligt att optimera dessa applikationer och ersätta komplexa och betydligt dyrare hydrauliklösningar”.

Vilka andra specifika fördelar har ECI 80?
”ECI 80 är extremt kompakt. Under utvecklingsarbetet lade vi också stor vikt vid att motorn inte skulle avge några vibrationer under acceleration. Även det lyckades vi med och motorn är också mycket tyst. Med några få förbättringar i motordesignen och genom att använda högkvalitativa och mycket starka neodymmagneter kunde vi även förbättra de dynamiska egenskaperna. Det är därför ECI 80 under korta perioder kan leverera mer än det tredubbla nominella vridmomentet”.

Vill inte kunderna ha kompletta drivlösningar istället för enstaka motorer?
”Jo, det är så och det är därför vi vid planeringen och utvecklingen av ECI 80 strikt har följt vårt modulära koncept för drivlösningar. ebm-papst erbjuder många olika komponenter till ECI 80 som gör det enkelt att anpassa drivlösningarna till olika applikationskrav. Den snabba utveckling vi ser inom Industry 4.0 gör också att vi arbetar vidare med att ta fram bl a integrerade drivkontroller och olika bussgränssnitt”.

Läs mer om ECI 80 här!