Marknadens tystaste luftrenare kräver fläktar med extremt låg ljudnivå

Ända sedan starten 1970 har man på företaget ELFI Elektrofilter i Alingsås ( www.elfi.se) brunnit för att förbättra luften för människor i privata hem, i offentliga miljöer, på kontor, inom sjukvården, tillverkningsindustrin och många andra platser samt branscher. Företagets grundare hade visionen att utveckla en unik filterlösning för att rena luft från exempelvis damm, sot, radondöttrar, pollen, bakterier och avgaser. Lösningen skulle ge extremt effektiv rening och den skulle möjliggöra utveckling av väldigt tysta och energieffektiva luftvårdsprodukter.

ELFI har lyckats med just det och sedan lite drygt fem år är det ebm-papst tysta och driftsäkra EC-fläktar som cirkulerar luften i företagets luftvårdsprodukter och ventilationsfilter. Produkt-programmet har successivt breddats och företagets luftvårdsprodukter och ventilationsfilter finns idag installerade i allt från läkemedelsfabriker och operationssalar till skolor, väntrum, kontorslokaler och verkstäder. Sedan starten har ELFI tillverkat mer än 80 000 luftrenare och filter. Den tekniska kompetensen hos företagets medarbetar är efterfrågad och ELFI sköter även tillverkningen åt andra aktörer på luftreningsmarknaden.

ELFI´s ambition att vara ett ledande innovationsföretag har banat väg för en stegvis expansion och en marknadsposition som en av Europas största tillverkare av luftvårdsprodukter. En viktig nyckel till marknadsframgångarna är den unika och patenterade filterkonstruktionen. 99,98 procent av alla skadliga partiklar renas ur luften ner till partikelstorlek på 0,0003 mm vilket är cirka 50 gånger mindre än en bakterie. Även internationellt öppnar den unika filterlösningen nya marknader och ELFI exporterar idag till ett 10-tal länder.

Unik filterlösning som fångar upp partiklar med svag elektrisk laddning
Till skillnad från andra filterlösningar fångar ELFI´s filter upp partiklar ur luften med hjälp jonisering där partiklarna ges en svag elektrisk laddning. Det gör att partiklarna attraheras till motsatt laddade ytor och därför fastnar i filtren (Active ION HEPA filter). Resultatet är marknadens bästa filtrering –– med väldigt lågt tryckfall. Luften passerar alltså genom filtret utan nämnvärt motstånd. Detta till skillnad mot andra luftrenare på marknaden som fångar upp partiklar med hjälp av täta filter vilket ger sämre luftgenomströmning, höga ljudnivåer och även högre energikostnader.

”Det finns många miljöer där man inte vill ha luftreningsenheter med bullriga och energikrävande fläktar för luftcirkulationen. Vi ser också en tydlig trend att marknaden efterfrågar lösningar som är kraftfulla, energisnåla, tystgående och även stilrena med snygg design. Det här är en utveckling som gynnar oss och det samarbete vi inledde med ebm-papst för ungefär fem år sedan är viktigt. Fläktarna är lite av hjärtat i våra lösningar och ebm-papst driftsäkra teknik och högra kvalitet har stor betydelse för den utökade garanti på 10 år som vi införde för några år sedan. Idag använder vi både små och stora fläktar från ebm-papst i våra produkter och samarbetet fungerar mycket bra. Något vi värdesätter är den hjälp vi får att hitta lämpliga fläktar i takt med att vi fortsätter att utveckla nya produkter” säger Patrik Tedsjö som är VD på ELFI Elektrofilter.

Luftrenaren för sovrum som inte drar mer ström än en klockradio
Ett exempel ur ELFI´s produktprogram är luftrenaren Wood´s ELFI300 Office. Som namnet antyder har den med sin diskreta och stilrena design kontorsmiljöer som applikationsområde. Tillägget ”Woods” före ELFI har sin förklaring i att företagets luftrenare sedan 2012 ingår i Wood´s familj av luftvårdsprodukter (www.woods.se). Wood´s historia sträcker sig mer än 60 år tillbaka i tiden när man började tillverka avfuktare i Kanada och sedan även luftrenare. Idag har Wood´s produktion i såväl Kanada och Sverige, och huvudkontoret ligger precis som för ELFI i Alingsås. Med en bred marknad som i allt större utsträckning efterfrågar ren luft växer ELFI´s produktprogram kontinuerligt. Utvecklingsarbetet bedrivs med ambitionen att ta fram applikations- och målgruppsanpassade lösningar där tystgående och energieffektivitet är gemensamt för alla produkter.

Woods ELFI300 Office är en sådan anpassning, och även luftrenaren Wood´s ELFI150 har en viktig målgrupp då det är en kompakt och väggmonterad luftrenare som passar perfekt för sov- och barnrum. Det unika filtret med sin effektiva luftgenomströmning och ebm-papst tysta EC-fläkt stör inte nattsömnen och den är mycket energisnål. Så snål att den inte förbrukar mer ström än en klockradio och den kan därför stå på dygnet runt. Eftersom små barn är extra känsliga för luftföroreningar och allergiframkallande partiklar är det många småbarnsföräldrar som installerat Wood´s ELFI150 i sina barns sovrum.

Även ett interaktivt hologrambord vill ha ren luft
Ett stort produktområde för ELFI är företagets ventilationsfilter som passar exempelvis villor, kontorslokaler och lager som har ett luftvärmesystem eller värmeväxlare. De patenterade filtren är enkla att installera och ansluts smidigt till ett befintligt ventilationssystem där de kan gömmas i taket eller bakom en vägg. Ventilationsfiltren finns både som partikelfilter och som kolfilter vars uppgift är att rena luften från obehagliga lukter och gaser. Precis som hos luftrenarna kännetecknas partikelfiltren av att de har lågt tryckfall, låg energiförbrukning och mycket låg ljudnivå med hjälp av ebm-papst EC-fläktar.

Patrik Tedsjö har varit VD för ELFI i tretton år och han ser ständigt nya applikationsområden som kan bli nya marknadsmöjligheter för företaget. ”Andas ren luft, dygnet runt, året om” är ett budskap som ELFI förmedlar i sin marknadsföring. Kanske blir det så att dagens snabba utveckling med mycket IT-innehåll och elektronik kommer att ge företaget en bredare marknadsprofil framöver och där ELFI´s unika filterlösning appliceras inom hela nya nischer. Patrik tar ett aktuellt exempel.

”Vi är just nu engagerade i ett spännande applikationsprojekt i form av ett interaktivt hologrambord. Det är ett bord med 3D-visualisering och det ger en stark känsla av science fiction när man ser hur det fungerar. Med hjälp av enorma mängder ljusatomer skapas dynamiskt tredimensionella modeller av exempelvis städer. På en arkitektfirma som investerar i ett hologrambord kan medarbetarna stå runt bordet och inte bara betrakta husen utan också flytta runt och vrida på en stadsbild. Även inom utbildningssektorn förväntas tekniken få stor användning. Hologramborden kräver mycket datorkraft och elektronik som behöver kylas men som också måste skyddas från partiklar som inte får tränga in och skada den känsliga tekniken. För oss är det här ett väldigt spännande projekt som vi tror kommer att väcka stor uppmärksamhet när det är dags för marknadslansering”, avlutar Patrik Tedsjö.