Marknadens mest kraftfulla kompaktfläktar: S-Force

Fläktarna i S-Force serien är försedda med kraftfulla motorer som klarar mycket höga varvtal. Verkningsgraden är hög och fläktarna har lång livslängd. Vid driftspunkter med höga mottryck klarar de att leverera ett kraftigt och kylande luftflöde.

Läs mer om S-Force på www.ebmpapst.com.