Många nyheter från ebm-papst på SPS IPC Drives i Nürnberg 28-30 november

I ebm-papst monter 1-324, Hall 1, kommer det att finnas många mässhöjdpunkter för experter och andra med intresse för flexibla, kompakta, kraftfulla och kostnadseffektiva drivlösningar samt kommunikationslösningar. ebm-papst presenterar flera nyheter och visar även på lösningar och teknik som stödjer Industri 4.0 och IoT, Internet of Things.

En av nyheterna är en motor i effektområdet 180 – 370 W som utvecklats speciellt för olika industriella applikationer. Motorn, som utökar ebm-papst program med drivlösningar kompatibla med Internet of Things, har beteckningen ECI 63.xx K5 och det är en elektriskt kommuterad innerrotormotor med diametern 63 mm. Jämfört med konventionella standardmotorer erbjuder ECI 63.xx K5 högre effekttäthet och förenklad integration. Motorns kärna är en BLDC-motor, den har en integrerad elektronikmodul (K5) samt ett standardiserat CANopen bussgränssnitt som gör att den enkelt kan anslutas till industriella nätverk. ECI 63.xx K5 har både digitala och analoga in- och utgångar.

En mycket kompakt och kraftfull axialfläkt
I montern kommer ebm-papst också att visa axialfläkten 8300 N som utvecklats för att ge effektiv kylning i kompakta applikationer med känslig elektronik exempelvis inom telekommunikation och i nätverkslösningar. Fläkten är med formatet 80 x 80 mm mycket kompakt och har överlägsna prestanda jämfört med andra fläktar i samma storlek. Den är upp till 8 db(A) tystare, 112 % effektivare vid den optimala driftpunkten och drar bara hälften så mycket energi. Unikt är också att 8300 N ökar trycket till 280 Pascal vid luftflöden upp till 130 m³ / h.

Ren luft fri från bl a partiklar och fukt är ett viktigt arbetsmiljökrav i många industribranscher till exempel metallbearbetande industrier. Kraven kan bara uppfyllas genom installation av extraktions- och luftreningsenheter i direkt anslutning till maskiner som slipar, fräser och på annat sätt bearbetar metall. För denna typ av applikationer presenterar ebm-papst en högpresterande fläkt på SPS IPC Drives. Via ett MODBUS-RTU protokoll kan flera fläktar enkelt kopplas samman och det finns många möjligheter till styrning och övervakning.

Radialfläkten RadiPac Airfoil - komplett Plug & Play enhet
I moderna och högteknologiska industriella applikationer ställs ofta krav på att fläktar har hög verkningsgrad, är energieffektiva, är enkla att installera och har bra kommunikationsmöjligheter. ebm-papst radialfläkt RadiPac Airfoil uppfyller alla dessa krav. Fläkten är en komplett Plug & Play enhet med EC-motor och integrerad elektronik. Kommunikationsprotokollet MODBUS-RTU och möjligheten till steglös reglering, även via 0-10 V signal, av hastigheten gör att fläktdriften kan optimeras till de specifika kraven i en applikation.

FanCheck ger besked om fläktens verkliga livslängd
I ebm-papst monter demonstreras också ett program som blir ett viktigt verktyg vid beräkning av en fläkts verkliga livslängd. Många gånger ersätts felfria fläktar med nya då det finns en osäkerhet om fläktarnas återstående livslängd. Ofta är det också så att fläktar kan ha en faktisk livslängd som är betydligt längre än vad som anges i en specifikation. För att vara på den säkra sidan byts dock fläktar ut betydligare tidigare än vad som är nödvändigt. Mycket pengar kan därför sparas om man kan beräkna livslängden med utgångspunkt från faktiskt slitage och de driftförhållanden som gäller i en viss applikation. FanChecks kalkyler baseras på den erfarenhet och kunskap som ebm-papst under årtionden byggt upp både genom tester och i arbetet med tusentals kundapplikationer.

Drivregulator för positionsstyrd drift
Dagens moderna intralogistiska applikationer ställer allt högre krav på innovativa elektronik- och automationslösningar. Ett bra exempel på en sådan lösning är drivregulatorn VARIOTRONIC VTD-24.40-K4S som utvecklats för positionsstyrd drift av ebm-papst BLDC-motorer med hög överlastkapacitet. Med nominella spänningar på 24 och 48 VDC är det möjligt att få en motoreffekt på upp till hela 1000 W. Med det integrerade RS-485 gränssnittet är det möjligt att både göra diagnoser och att enkelt ställa in många olika parametrar.

ebm-papst ambition är att göra Monter 1-324 i Hall 1 till en central samlingspunkt för alla med intresse för drivlösningar, fläktar och IoT inom området elektrisk automation. Aldrig tidigare har ebm-papst haft möjlighet att erbjuda ett så brett produktprogram. Det illustreras också av det modulkoncept för drivlösningar som erbjuds via ebm-papst ZEITLAUF. Konceptet möjliggör mer än 4 000 drivlösningar med effekter på 5 till 750 watt och även detta finns med bland allt det som presenteras på SPC IPS Drives 2017!