Många bilar rullar tystare, säkrare, renare och bekvämare tack vare ebm-papst

Att teknikutvecklingen inom fordonsbranschen går enormt snabbt kan knappast ha undgått någon. Det går så fort att det som var finesser och heta nyheter bara för några år sedan idag anses närmast som självklart. För cirka fem år sedan var självkörande bilar en stor nyhet. Idag har utvecklingen nått nivå 4 vilket innebär att de självkörande bilarna har system som gör att de under vissa förutsättningar kan framföra bilen på egen hand. En aktuell nyhet hösten 2019 är att det ska börja produceras en värmekamera för bilar på denna nivå. Med denna kamera ska bilar kunna vara självkörande även det är dålig sikt på grund av exempelvis mörker, dimma och rök. Ett nytt begrepp är ”inkorporerad teknik” med bland annat skärmar och knappar som bara syns när de behövs. Ett annat exempel är AI (Artificiell Intelligens) som gör att bilar i en ganska snar framtid själva kan ge förslag på vad som ska göras baserat på tidigare erfarenheter.

Kontakta oss för mer information!

ebm-papst hjälper fordonsbranschen möta nya utmaningar
Den intensiva teknikutveckling som pågår inom fordonsbranschen skapar ständigt nya utmaningar för biltillverkarna, och ebm-papst har mångårig erfarenhet av att hjälpa branschen att möta många av dessa utmaningar. Förutom att utveckla ny teknik och nya funktioner som attraherar bilköpare arbetar fordons- branschen för att göra bilarna säkrare, mer miljövänliga, bränslesnålare och tystare. Den snabba utvecklingen av el- och hybridbilar skapar också behov av nya tekniska lösningar med avancerad fläktteknik.

ebm-papst starka ställning inom Automotive bygger bland annat på vår bredd men också att vi i egen regi inom koncernen utvecklar och tillverkar fläktar, motorer, drivlösningar, elektronik och programvaror. Det gör att ebm-papst har unika möjligheter att ligga i den tekniska framkanten och vara en stark partner till världsledande företag som också ligger i framkanten när det gäller utveckling av nya fordon. Så är det inom personbils- och transportsektorn samt kommersiella fordon som bussar. Våra resurser gör också att tillverkarna aldrig behöver stanna upp i sin tekniska utveckling därför att det inte finns komponenter som möjliggör ny och avancerad fordonsteknik. ebm-papst bevakar noga nya tekniktrender inom Automotive och kan mycket snabbt ta fram nya komponenter och lösningar. Med mer än 870 medarbetare som arbetar dedikerat för våra kunder inom Automotive har ebm-papst alla de resurser som krävs för att snabbt hjälpa exempelvis biltillverkare och deras underleverantörer som söker nya tekniska lösningar.

En modern bil kan vara full med teknik från ebm-papst
Bredden på ebm-papst produktprogram gör att våra lösningar kan vara centrala för en lång rad funktioner i en modern bil. Inte många fordonsförare tänker på det men de märker av vår teknik i form av en hög komfortnivå, säker och ekonomisk körning samt väl fungerande infotainmentsystem och andra elektroniska system som kräver en effektiv kylning. ebm-papst produktprogram för Automotive omfattar fläktar, elektriska drivenheter, elektriska pumpar samt cirkulationspumpar.


Fläktarna används för ventilation av säten, uppvärmning av nackstöd, för elektronikkylning, kylning av navigations- och underhållningssystem, kylning av LED-strålkastare där fläktarna måste klara temperaturer på 120 grader, vevhus- och tankventilation och de kan också ha en viktig funktion som hjälpfläktar. ebm-papst har även utvecklat känsliga sensorfläktar som fungerar likt ”klimatobservatörer” i bilar och ger en optimal luftkonditioneringsstyrning. Drivenheter och pumpar används bland annat i ställdon för drivlinor, som styrställdon, för elektrohydrauliska kopplingar, som reservvärmesystem och i hydrauloljesystem. Den modulära uppbyggnaden av produktprogrammet underlättar för fordonsindustrin att kostnadseffektivt vidareutveckla nya bilmodeller och ny fordonsteknik.

Läs broschyren: Discover ebm-papst in automotive technology

Som en kvalificerad teknik- och ingenjörspartner till marknadssegmentet Automotive har ebm-papst produkter och lösningar i drygt tio år hjälpt till att göra bilarna säkrare, bekvämare, tystare och miljövänligare. Ett växande antal kända tillverkare och systemleverantörer till fordonsindustrin finns bland våra kunder. Segmentet Automotive är viktigt för ebm-papst och fordonsbranschen kan tryggt lita på att vi ska fortsätta satsningarna på att ta fram innovativa lösningar även för kommande fordonsgenerationer!