Många EC-fläktar med AxiTop i nybyggt kyllager i Sydafrika

När butikskedjan Woolworth byggde ett nytt kyllager i Kapstaden ställdes höga krav på kylanläggningen. En viktig del av lösningen blev en effektiv kombination av ett stort antal EC-fläktar från ebm-papst försedda med utloppsdiffusorn AxiTop.

Woolworths nybyggda kyllager ligger i Montague Gardens som är ett industriområde i Kapstadens förorter. Många av årets dagar kan det vara över 40 grader varmt vid middagstid. I det nybyggda kyllagret, som också är ett logistikcenter, hålls dock temperaturen på svala två plusgrader vilket också är ett krav då det handlar om hantering och lagring av färska livsmedel och råvaror. Stora mängder kylda råvaror levereras från regionala leverantörer och ompackning sker sedan för leverans till Woolworths butiker i och runt Kapstaden. Under arbetet på lagret måste en jämn kylkedja upprätthållas vid varje tidpunkt under hanteringen. Ett effektivt luftkonditioneringssystem ser till att temperaturen alltid ligger på önskad nivå, och ett stort antal EC-fläktar samt AxiTop har en viktig roll i den lösning som tagits fram för lagret.

Fokus på effektiv kylning
När det gäller kylning och luftkonditionering har företaget Mainstream Refrigeration varit Woolworths partner för alla projekt i södra Sydafrika under de senaste åren. Richard Drinkrow, VD på Mainstream Refrigeration, förklarar vad som var viktigast för Woolworths under utbyggnaden av kyllagret. "Hållbarhet är en mycket viktig del av Woolworths affärs- och kvalitetsfilosofi och därför utformade vi hela kylanläggningen så att den skulle svara upp mot kraven på maximal effektivitet och det ur flera aspekter. Vatten är en bristvara i Sydafrika och energipriserna har årligen ökat med cirka 20 procent under de senaste fem åren”. För att kyla det nya lagret så effektivt och intelligent som möjligt lade Mainstream Refrigeration mycket stort fokus på att välja rätt typ av kylmedel och kompressorer. Att välja en så effektiv fläktlösning som möjligt fick också högsta prioritet.

AxiTop arbetar tyst och effektivt
I var och en av de tolv förångare som levererar kall luft till anläggningen finns tre EC-fläktar (storlek 800 mm) med utloppsdiffusorn AxiTop. Diffusorns fördelar är förbättrad effektivitet i kombination med lägre fläktljud. Utloppsdiffusorn ökar trycket vilket gör det möjligt att minska en fläkts varvtal vilket både ger lägre ljudnivå och minskad energianvändning. "En låg ljudnivå inne i lagret är oerhört viktigt", säger Richard Drinkrow. ”Om vi skulle använda 36 konventionella fläktar utan AxiTop skulle det ständigt låta som om en Boeing gick in för landning. Vi kan inte förvänta oss att människor ska vilja arbeta i en sådan arbetsmiljö. En viktig fördel med diffusorn är också att vi får en mycket effektiv genomströmning av sval luft inne i lagerbyggnaden. Tack vare AxiTop kan fläktarna blåsa kall luft nästan femtio meter från den ena sidan av byggnaden till den motsatta väggen”, förklarar Drinkrow.
Genom att placera temperaturgivare i lagerbyggnaden har Mainstream Refrigeration skapat en lösning där hastigheten hos fläktarna och även kompressorerna styrs automatiskt.

”Om vi skulle använda oss av 36 konventionella fläktar utan AxiTop skulle det konstant låta som om en Boeing gick in för landning. Vi kan inte förvänta oss att människor ska vilja arbeta i en sådan miljö”. Richard Drinkrow, VD, Mainstream Refrigeration

Då EC-fläktarna kan styras individuellt via kommunikationsprotokollet MODBUS kan effekten alltid anpassas exakt efter det aktuella kylbehovet. När verksamheten i lagret stannar av några timmar på nätterna går fläktarna automatiskt ner till en låg hastighet vilket ger stora energibesparingar. Woolworth använder också åtta EC-fläktar med AxiTop på var en av de fyra kondensatorer som finns på kyllagrets tak. Även här är justerbarhet och låg ljudnivå viktigt. ”Det finns kontorsbyggnader i närheten av lagret så det är viktigt att fläktarna är tysta”, säger Richard Drinkrow.

Trots sin låga ljudnivå genererar EC-fläktarna i kombination med AxiTop ett så starkt luftflöde att Mainstream Refrigeration kunde installera luftkylda kondensatorer på taket. "Alternativet skulle ha varit vattenkylda, men eftersom vi ville spara så mycket vatten som möjligt skulle det inte ha varit ett bra val sett ur miljösynpunkt. Dessutom kan vi reducera energiförbrukningen betydligt tack vare de justerbara EC-fläktarna. Vi har säsongsvariationer i temperaturen på mellan noll och över 40 grader. Fläktar som bara har "på" och "av"-funktioner är inte optimalt under sådana förhållanden. Nu kan vi styra EC-fläktarna så att driften också anpassas efter utetemperaturen vilket är en stor fördel", förklarar Richard Drinkrow.

Richard Drinkrow menar att möjligheten till exakt behovsreglering av fläktar och kombinationen med styr- och reglersystem är nyckeln till framtidens lösningar för luftkonditionering. "Jag brukar alltid göra jämförelsen med gamla och nya bilar. Den största skillnaden mellan en 15 år gammal bil och en modern från idag är möjligheterna att övervaka och anpassa körningen. Det är också så jag ser på luftkonditionering. Med smarta styrsystem och reglerbara fläktar kan vi spara en hel del energi på ett miljövänligt sätt vilket det nya kyllagret är ett bra exempel på”, avslutar Richard Drinkrow.