Lyckat studentprojekt ledde till omfattande modernisering med RadiPac vid Köpenhamns Universitet

Foto: Bent Grønlund
Två studenter visade att en investering i RadiPac skulle betala sig på bara åtta månader.
En ingenjörsutbildning kan många gånger vara väldigt teoretisk. En som vet det är Gustav Hellsten som är student vid Köpenhamns Universitet. ”En fickkalkylator är nog det närmaste ett verktyg vi i vanliga fall kommer på ingenjörsutbildningen”, säger Gustav med ett leende. För att skaffa sig mer praktisk erfarenhet tog han initiativ till att tillsammans med studiekamraten Klavs Holst Christensen starta ett moderniseringsprojekt. Det de ville göra var att modernisera ett äldre ventilationsaggregat i en byggnad kallad Panum och som utgör en del av universitetsområdet. Panum är ett stort byggnadskomplex som byggdes mot slutet av 60-talet och som har en yta på mer än 100 000 kvm. Här bedrivs en mängd olika utbildningar inom bl a medicin.

Då varken Gustav eller Klavs hade någon erfarenhet av ventilationssystem fick de starta sitt projekt med att läsa in sig på området, men de började också omgående med att kontakta företag som kunde förse dem med all nödvändig information. En viktig del av projektet var nämligen att i ett tidigt skede utforma en projekt- och investeringsplan. ”Många av de företag vi kontaktade tog inte våra förfrågningar seriöst eftersom vi var studenter och inte kunde utlova några stora order. En som behandlade oss helt annorlunda var dock Niels Knokgård på ebm-papst. Han tog sig tid att hjälpa oss och var också konkret intresserad av projektet”, berättar Gustav.

Fick stöd och goda råd av ebm-papst
Niels Knokgård är marknadschef på den avdelning hos ebm-papst i Danmark som arbetar med inriktning på moderniseringsprojekt och han försåg studenterna med den programvara de behövde för att göra korrekta kalkyler. Han förklarade också principerna för hur man gör kalkyler. ”Det var både intressant och roligt att arbeta tillsammans med studenterna och bolla idéer fram och tillbaks. Vi kände också ett ansvar att bidra med vårt kunnande. Att bygga bra relationer med studenterna är viktigt då de i en framtid är beslutsfattare som kanske tar beslut om stora projekt”, säger Niels Knokgård.

När Gustav och Klavs med sin nya kunskap och med hjälp av programvaran kommit fram till vilken typ av fläkt som skulle bli aktuell presenterade de en detaljerad kravspecifikation för ett flertal fläktleverantörer. ”Vi kom ganska snabbt fram till att ebm-papst EC-fläktar med integrerad styrelektronik och höga verkningsgrad var ett klart mycket bättre alternativ än andra fläktlösningar. Andra leverantörers priser för att köpa styrelektroniken var väldigt höga och det fanns inte utrymme för det i den kalkyl vi gjort för vårt projekt”, fortsätter Gustav.

Studenternas val blev ebm-papst kammarfläkt RadiPac, och när valet väl var gjort upprättade de en slutlig projektplan. ”Universitetets ledning godkände vårt projekt förvånansvärt snabbt. Anledningen var säkert vår kalkyl som visade att en investering i RadiPac skulle betala sig redan på åtta månader”, berättar Klavs. När studenterna fått klartecken att sätta igång började de omgående och det första de gjorde var att tillsammans med en tekniker montera bort ett par äldre remdrivna fläktar. ”De var otroligt stora, tunga och även dammiga”, minns Klavs. Eftersom RadiPac-fläktarna var betydligt mindre till formatet jämfört med de äldre fläktarna fick Gustav och Klavs börja med att göra vissa anpassningar av själva installationsutrymmet. ”Det var en spännande och viktig erfarenhet av montera bort de äldre fläktarna och förbereda för installationen av de nya RadiPac-fläktarna. Både jag och Klavs har tidigare arbetat med renovering av motorcyklar och bilar, men detta var väldigt annorlunda” säger Gustav. Efter några få timmar var dock installationsarbetet klart och de nya EC-fläktarna kunde sättas igång.

Möjligheten att styra fläktarna spar mycket energi
Bara några veckor efter installationen av RadiPac-fläktarna genomfördes mätningar som bekräftade Gustav och Klavs kalkyler. Det ventilationsaggregat som renoverats svarade för luftkonditioneringen i bl a omklädningsrummen för ett 80-tal studenter på den medicinska fakulteten. Möjligheten att styra de nya fläktarna och behovsanpassa ventilationen är en viktig fördel. ”Med de äldre fläktarna fanns bara möjligheten att sätta på och stänga av. Nu kan ventilationen anpassas till tiden på dygnet och till efter hur många personer som befinner sig i omklädningsrummet. Det spar också mycket energi”, säger Klavs.

Carsten Mörch som är chefstekniker för byggnadskomplexet Panum är imponerad av det resultat som uppnåtts med fläktbytet. ”Gustav och Klavs arbete har öppnat våra ögon för nya möjligheter. Vi har ofta arbetat med amorteringsperioder på mellan 10 och 20 år, med den snabba payoff-tiden i deras projekt har lett till att vi lagt utökat vår moderniserings- och investeringsplan fram till 2020 med fler fläktbyten”. Det positiva resultatet av studentprojektet har också lett till att universitetet startat ett successivt moderniseringsarbete där gamla remdrivna fläktar i andra ventilationsaggregat ersatts med RadiPac-fläktar. Varje aggregat som moderniseras ger betydande energibesparingar men också mindre arbete i form av minskat underhåll. Projektet har också inspirerat både Gustav och Klavs att fortsätta med andra moderniseringsprojekt. Även samarbetet med ebm-papst har fortsatt och de har hjälpt till att kalkylera på möjliga energibesparingar genom fläktbyten i helt andra applikationer. Klavs är inte heller främmande för att han efter studierna kommer att arbeta på ett företag med anknytning till fläktteknik. ”Jag tycker om att arbeta i projekt där jag kan använda min kunskap för att spara energi, och då är fläktbranschen absolut en sektor där jag kan tänka mig att arbeta i framtiden”.