Lugn och ro med tysta fläktar i badrummet

Genom ett samarbete med ebm-papst har det tyska företaget LUNOS utvecklat prisbelönta och mycket tysta badrumsfläktar.

Ett badrum kan vara en bra plats för den som söker lugn och ro, och kanske också arbetsro. I dagens öppna kontorsmiljöer där ljudnivån kan bli jobbig och arbetstempot högt kan det vara svårt att hitta en lugn och tyst plats för exempelvis telefonsamtal. Ett badrum med fläktar ur serien Silvento från LUNOS Lüftungstechnik GmbH är dock garanterat tysta. LUNOS har utvecklats till en marknadsledande position med ett brett program av fläktar och decentraliserade ventilationssystem för bostäder. Stora resurser satsas på teknisk utveckling och lösningarna utmärks av att de är kompakta, miljövänliga, tysta, energisnåla, innovativa och kompatibla med tidigare produktgenerationer.

De tysta Silvento-fläktarna är bland annat ett resultat att LUNOS använder sig av högeffektiva motorer med den senaste EC-tekniken. I kombination med mekaniskt flödesreviderade och speciellt balanserade fläktar har man lyckats att nästan eliminera det annars så välbekanta luftljudet man kan höra i badrum. Fläktarna har också ett unikt högt lufttryck jämfört med andra fläktar i samma storlek och energiförbrukningen är mycket låg. ”Energieffektivitet hade högsta prioritet när vi utvecklade fläktserien. Låg energiförbrukning är också helt avgörande för att fläktarna ska bli en framgång på marknaden”, säger Michael Merscher som är Teknisk Direktör på LUNOS.

”Låg energiförbrukning hade högsta prioritet under utvecklingsarbetet”, Michael Merscher, Teknisk Direktör, LUNOS Lüftungstechnik GmbH

När utvecklingsarbetet med Silvento-serien startade inleddes också ett nära samarbete med ebm-papst. Det är ebm-papst EC-teknologi som bidrar till att göra fläktarna tysta och energieffektiva. Det är tre års nära samarbete som ligger bakom den helt kundanpassade fläktserien med sina unika egenskaper. Att samarbetet varit lyckat bekräftas både av att Silvento belönats med ett flertal utmärkelser och att de bidragit till att ge LUNOS en marknadsledande position.

En utmaning under LUNOS och ebm-papst gemensamma utvecklingsarbete var det kompakta formatet på fläktarna som samtidigt skulle ha stor kapacitet. ”Våra kunder vill ha små fläktar som kan flytta de önskade mängderna luft och dessutom göra det tyst. Dom vill också att de ska ha samma verkningsgrad i olika badrumsmiljöer utan att det krävs någon komplicerad programmering” förklarar Michael Merscher. För att spara utrymme separerade ebm-papst elektroniken för varvtalsstyrningen från själva fläktmotorn. På så sätt kan elektroniken placeras valfritt där det finns utrymme utan att luftflödet hindras. Detta bidrar också till att underlätta installationen. Tack vare elektroniken kan fläktarnas funktioner enkelt kundanpassas genom exempelvis fuktsensorer vilket ytterligare bidrar till att göra badrummet till en trivsam plats att vara på, och kanske vid vissa tillfällen också en tyst och skön arbetsmiljö.