Luftrenare med EC-fläktar i krävande industrimiljöer

Foto: fotolia.com/martinseb, Gernot Walter
ISI Industrieprodukter GmbH förbättrade sina luftrenare med hjälp av ebm-papst EC-fläktar
I många av industrins bearbetningsmaskiner används kylvätskor som vid exempelvis slipning och borrning avger aerosoler, oljedimmor och ångor som kan utgöra en hälsorisk för maskinoperatörerna. För att eliminera den risken integreras luftrenare med luftfilter i maskinerna som förhindrar partiklar och hälsofarlig luft att spridas i arbetsmiljön. En ledande tillverkare av sådana luftrenare och filterenheter är det tyska företaget ISI Industrieprodukte GmbH som har sin huvudanläggning i staden Buchholz. ISI har sedan starten 1973 kontinuerligt vidareutvecklat företagets produkter och liksom för resten av branschen har ISI mötts av utmaningen att utforma filterlösningarna så att de överensstämmer med det nyligen införda ErP-direktivet.

För att uppfylla direktivet krävdes det ett byte till effektivare fläktar. En enkel väg att gå hade varit att göra som andra tillverkare av luftrenare och det var att hitta något effektivare än AC-fläktar. Att helt enkelt uppnå en förbättring som uppfyllde direktivet med utan att det innebar någon direkt vidareutveckling av lösningarna. ISI valde dock en annan strategi. "Vi var först inne på att göra precis som våra konkurrenter. Efter att vi hade kommit i kontakt med ebm-papst insåg vi dock att det fanns en möjlighet att med rätt typ av fläktbyte inte bara uppfylla kraven i ErP-direktivet utan faktiskt också åstadkomma en verklig förbättring av vår produkt”, säger Guido Vostell som är försäljningschef på ISI:s försäljningsbolag ISI Vertriebs GmbH. Det ISI:s tekniker insåg efter diskussionerna med ebm-papst var att EC-teknologin inte bara skulle ge betydande energibesparingar utan också andra viktiga fördelar. ”Vi upptäckte snabbt att vi kunde utnyttja nästan alla de extra fördelar som EC-fläktarna ger till att bli konkurrenskraftiga fördelar hos våra luftreningslösningar”, fortsätter Guido Vostell.

”Genom att utnyttja EC-fläktarnas många fördelar har vi gjort våra lösningar ännu mer konkurrenskraftiga.” Guido Vostell, försäljningschef, ISI Vertriebs GmbH

Den första positiva effekten visade sig redan vid den inledande ombyggnaden av ISI:s luftfilter. Eftersom de installerade EC-fläktarna är väldigt kompakta har ISI lyckats göra hela luftfiltret mindre vilket sparar utrymme i de maskiner där slutprodukten används. En annan stor fördel med EC-fläktarna är möjligheterna till effektiv fläktstyrning. "För stora OEM-tillverkare som installerar våra luftfilter är det mycket positivt att de nu kan integrera fläktstyrningen som en del av maskinstyrningssystemen. På det sättet kan fläktarnas varvtal justeras automatiskt i förhållande till de krav på rening som ställs vid olika produktionsmoment. När en maskin avger färre föroreningar vid lägre produktionstempo går vår filterlösning långsammare och det är en fördel som inte var möjlig att uppnå med de äldre AC-fläktarna. Fläktstyrningen gör också att livslängden blir längre på filtren eftersom de inte behöver arbeta med maximal filtrering när det inte behövs” förklarar Guido Vostell.

Halvering av energikostnaderna
Eftersom syftet med den nya generationen luftfilter var efterlevnaden av strängare riktlinjer i ErP-direktivet spelade EC-fläktarnas höga effektivitet naturligtvis en mycket stor roll för ISI. I genomsnitt är energikostnaderna för luftfilter med EC-fläktar mer än 50 procent lägre än de för sina föregångare. "För bara en bearbetningsmaskin innebär det en sänkning av energikostnaderna med flera hundra euro per år. När en hel industribyggnad är full av maskiner betyder det att energibesparingen kan bli mycket stor", säger Guido Vostell. Energibesparingen blir särskilt märkbar vid partiell belastning eftersom effektiviteten hos EC-motorerna ligger kvar på en hög nivå. En positiv bieffekt av den höga effektiviteten är att fläktarna avger mindre värme än AC-fläktarna vilket är en arbetsmiljöfördel för maskinoperatörerna. Dessutom är EC-fläktarna betydligt tystare och vibrationerna mindre vilket är viktigt för precisionsmaskiner som kan vara känsliga även för små vibrationer. De positiva erfarenheterna av ebm-papst EC-fläktar har lett till att ISI använder EC-teknologin i merparten av företagets filterlösningar. ” Med EC-fläktarna har vi också en framtidssäker lösning med en fortsatt stor utvecklingspotential. Vi kommer nämligen att kunna kombinera fläktstyrningen med ny sensorteknologi. Den dag vi gör det har vi en ännu mer konkurrenskraftig produkt att erbjuda”, avslutar Guido Vostell.