Ljudanalyser viktigt för utvecklingen av allt tystare fläktar

ebm-papst bedriver mycket forskning om hur människor påverkas av ljud och buller från fläktar. Forskningen är viktig för den tekniska utvecklingen av nya och allt tystare fläktar.

En produkts kvalitet vad gäller dess ljudnivå bestäms som regel av dess dB (A)-värde som är den ljudtrycksnivå som alstras av en akustisk källa på ett visst avstånd. Beroende på hur hög ljudnivån är kan ljud- och bullerexponering orsaka effekter som sträcker sig från små minskningar av mental prestationsförmåga till smärta och i det mest extrema fallet även medvetslöshet.

Begreppet dB (A) innefattar också olika sätt att göra akustiska mätningar för att få svar på frågan, "Hur påverkas människor av ljud och buller?" Frågan har engagerat forskare i decennier och idag ökar också intresset hos ingenjörer och tekniker som arbetar med produktutveckling. En anledning är att psykoakustiska studier genomförts som visar att människor inte uppfattar olika ljudfrekvenser på samma sätt. Vid hörselexperiment där en grupp personer lyssnat till toner av olika frekvenser har det också framkommit att det finns vissa ljudtrycksnivåer som uppfattas på ett enhetligt sätt.

Experimenten visar också att det mänskliga örat är mest känsligt i området mellan 2000 och 4000 Hz. Mycket högre eller lägre frekvenser uppfattas som tystare, även vid samma ljudtrycksnivå . Av experimenten framgår även att det är mer än ljudstyrkan som påverkar hur örat uppfattar olika frekvenser. Forskningen om ljudeffekter och hur det mänskliga örat uppfattar olika ljud har lett till att det utvecklats fler metoder för att analysera frekvenser och det finns idag fler värden som kompletterar dB (A). Exempelvis har dB (C) föreslagits som ett bättre alternativ för höga ljudtrycksnivåer och dB (D) för flygplansbuller .

Att nya industriella lösningar och produkter som utvecklas har en lägre DB(A)-värde jämfört med tidigare produktgeneration brukar vara ett viktigt försäljningsargument. Detta kan ibland vara fel eftersom den effekt en lägre ljudnivå har på människor bestäms av fler faktorer än rent ljudstyrka. Det finns också tidigare forskning som visar att en minskning med cirka tio dB(A) uppfattas som en halvering av ljudnivån.

Den forskning som ebm-papst bedriver om ljudeffekter och hur människor påverkas av fläktljud är viktig för utvecklingen av nya och allt tystare fläktar. Även forskningsresultat från andra håll är betydelsefull. Hos ebm-papst i St. Georgen har också en test- och analysmiljö byggts upp som gör det möjligt att genomföra detaljerade mätningar och även psykoakustiska analyser av fläktljud under olika förhållanden.

Exempel på ljudnivåer angett i dB(A):
160: Gevärsskott för en skytt
130: Stridsflygplan på ett avstånd av 7 m
120: Trafikflygplan på ett avstånd av 7 m
110: Privatjet på ett avstånd av 7 m
100: Cirkelsåg
90: En bil som kör 100 km/h på ett avstånd av 1 m
80: En bil som kör 50 km/h på ett avstånd av 1 m
70: Gräsklippare
60: Normal samtalskonversation
50: Radiomusik på låg nivå
40: Ljudet från ett kylskåp
30. En viskning
20: En droppande vattenkran
10: Prasslande löv i skogen