Livslängdsdata på kompaktfläktar

Ett nytt tredje begrepp för livslängd, Life expectancy L10Δ (40°C), har tillkommit. Det är vanligt förekommande i branschen. Detta värde baseras på resultat från forcerade livslängdstester vid högre omgivningstemperaturer. Livslängden vid lägre temperaturer beräknas genom fasta omräkingstal. Detta begrepp ger avsevärt högre livslängdsdata än de två andra begreppen, Service life L10 (40°C) och L10 (Tmax) som vi även fortsättningsvis redovisar.

Service life L10 (40°C) och L10 (Tmax) baseras på långvariga interna tester hos ebm-papst vid 40°C och 70°C med fläkten monterad i olika positioner. En fläkt döms i dessa tester ut då flöde och varvtal avviker från definierade värden eller då ljudnivån från fläkten tilltar. Dessa tester tar många år innan ett statistiskt underlag med utdömda fläktar finns.

I testlaboratoriet hos ebm-papst i St:Georgen är 1500 kompaktfläktar i drift i tempererad omgivning. Ett antal fläktar går fortfarande trots att de togs i drift på 1980-talet. Dessa fläktar är ett bevis på den höga tillförlitligheten hos kompaktfläktar från ebm-papst.

Mer om Service life, engelsk katalogsida.