Lönsamt motorbyte i danska kyl- och frysdiskar

Torben Kirkholt, vd för ebm-papst i Danmark ler nöjt över att de två största danska livsmedelskedjorna nu går över till att använda iQ motorer i sina frysar. Hos en av de två danska tillverkarna av kyl- och frysdiskar har försäljningen ökat med hela 50%. Den andra tillverkaren blev nyligen kund och genererar redan stor försäljning för ebm-papst i Danmark. ”OEM-tillverkarna hade inte tidigare marknadsfört så energieffektiva slutprodukter till sina kunder. Vid en första anblick, blir en motor som kostar tre gånger så mycket rena förlusten för dem”, förklarar Kirkholt och förklarar svårigheten med att sälja en dyrare men totalekonomisk motor till kunderna. Kylinstallatörerna som sköter underhållet hos slutkunderna var även de tveksamma till en början. Inte undra på med tanke på att iQ-motorn inte behöver bytas ut förrän den har varit i drift i 10 till 15 år, i motsats till Q-motorn som har en mycket kort livslängd. Slutligen var livsmedelsbutikerna tveksamma. Var och varannan leverantör har ”gröna” produkter, men många produkter klarar inta att hålla vad de lovar. ebm-papst klarar det betonar Kirkholt.

Stora besparingar

Men bara ord var inte tillräckligt för att bevisa det. Därför beslutade Kirkholt att visa på fakta. En jämförelse mellan iQ- och Q-motorer presenterades för en intresserad kylinstallatör som ofta handlar reservdelar hos ebm-papst i Brøndby. Den enorma besparingspotentialen övertygade installatören. Kirkholt bad honom att hitta en stormarknad som skulle vara intresserad av att göra ett byte från Q-motorer till iQ-motorer. Han hittade en i den lilla staden på Skælskør. "Jag har letat efter sätt att spara energi i min stormarknad i flera år” säger Poul Holm, VD för SuperBrugsen. "Till exempel var min butik en av de första att montera lock på frysarna”. En åtgärd som sparar runt 23000 € per år. Under en tid hade han också funderat på utbyte av de ca 100 energislösande motorerna som drev fläktarna i kyldiskarna. Beslutet att ersätta 12 gamla Q-motorer i en test frys med iQ-motorer av identisk storlek visade sig bli mycket lyckat. "Vi mätte elförbrukningen 14 dagar före och 14 dagar efter bytet till iQ-motorer. Elförbrukningen nästan halverades” förklarar Holm entusiastiskt. Han bytte sedan de återstående 88 motorerna trots att de fortfarande fungerade. Den minskade elförbrukningen innebär att de nya iQ-motorerna ska ha betalat sig själva inom två till tre år.

Besparing i siffror

"En stor fördel för oss var naturligtvis att vi är teknikledande, men framför allt hur vi utnyttjade detta”, förklarar Torben Kirkholt. Möjligheten att ge slutkunden inte bara lovord utan framför allt övertygande siffror från verkligheten skapade genombrottet för vår energieffektiva iQ-motor för kyl- och fryskdiskar i Danmark. Dörrarna till de stora stormarknaderna har öppnats. "Innan det här projektet hade vi absolut inget inflytande hos slutkundernas tekniker, de som bestämmer vilka motorer som ska användas i frysarna. Inom loppet av bara tre månader har vi byggt upp en enorm trovärdighet."

Coop kejdan i Danmark har möjlighet att spara upp till 14,5 miljoner kWh per år. Räknar vi med de andra stora livsmedelskejdorna i Danmark får vi en besparingspotential på tre till fyra gånger detta – motsvarande 21000 ton CO2. För Kirkholt har livsmedelskjedjornas stora intresse skapat en annan strategisk fördel. Butikskjedjorna kräver nu att OEM-tillverkarna ska ha slutprodukter försedda med energieffektiva EC-motorer / EC-fläktar från ebm-papst.

iQ-motorn reducerar elförbrukningen med 70%