Lärare slapp huvudvärk och elever fick en bättre lärmiljö efter fläktbyte till RadiFit

Efter installationen till ebm-papst dubbelsugande radialfläktar RadiFit.
Bullrande fläktar är inte längre ett problem på Backaskolan i Malmö.
Det bullrar för mycket i många svenska skolor. Under de senaste åren har ett par undersökningar presenterats som visar att ljudmiljön har försämrats i skolorna. Av ”Miljöhälsorapporten 2013”, framtagen av Institutet för MiljöMedicin (IMM) vid Karolinska Institutet i samarbete med Socialstyrelsen, framgår det att andelen barn som störs av höga ljud och buller ökat kraftigt. Främst störs man av ljud från andra barn, men det finns också lågfrekventa buller från bl a fläkt- och ventilationssystem som uppfattas som störande. Miljörapporten konstaterar att störande ljudmiljöer kan orsaka både försämrad koncentration, stress, trötthet och huvudvärk. Även Lärarförbundet har satt fokus på de försämrade ljudmiljöerna och betecknat det som ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Förbundet är också mycket aktivt i en Bullerkommission för skolan som tillsatts på initiativ av Hörselskadades Riksförbund.

Backaskolan i Malmö är ett exempel på en skola som haft stora ljudmiljöproblem orsakade av obalans i ett par frekvensstyrda remdrivna ventilationsfläktar. Bullret från fläktarna orsakade både huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Backaskolan är en fristående 0-9 skola i Segeparksområdet i Malmö med ca 250 elever. Skolan grundades 1994 och ett renoveringsbehov av lokalerna har funmits länge. Det påbörjade renoveringsprojektet planeras vara klart under 2018, men redan i januari 2017 skedde en förbättring som har löst problemet med de bullrande fläktarna.

Caverion i Malmö fick uppdraget att försöka hitta en lösning då de utför uppdrag på många skolor efter att de hösten 2016 tecknade ett Managed Serviceavtal med Malmö Stad. Uppdraget innebär att Caverion ansvarar för tillsyn, skötsel, drift och felavhjälpande underhåll vid närmare femtio grundskolor inom kommunen. Att Caverion även kontaktades för att försöka hitta en lösning på ljudproblemen vid Backaskolan är därför inte så konstigt. En av teknikerna vid Caverion i Malmö gjorde i sin beskrivning av hur mycket de gamla fläktarna bullrade en liknelse med en ångbåt.
- Det lät faktiskt som att det stod en sån uppe på vinden. Ljudnivån var hemsk och de försök som tidigare gjorts med balansering av de remdrivna fläktarna, som ändå hade frekvensstyrning, blev aldrig bra. Alla var överens om att enda lösningen var att moderniserade ventilationsaggregatet och sätta in nya fläktar. För mig var det viktigt att det kunde ske utan att det krävdes någon ombyggnad av aggregatet.


”Fläktarna är väldigt enkla att installera och ta i drift”
Caverions tekniker tog kontakt med Jan Sörensen, försäljningsingenjör hos ebm-papst, med placering på lokalkontoret i Hässleholm.
- Med utgångspunkt från de krav som ställdes på bl a tryck och flöde samt en smidig ombyggnation föreslog jag ett par alternativ och Caverions val blev vår aggregatfläkt RadiFit D3G310, en direktdriven dubbelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar och där EC-motorn har en avvibrerad upphängning mot kåpan. Fläkten är ett bra val för inbyggnad i befintliga aggregat då den är kompakt och flexibel vilket gör att den kan anpassas till en lång rad olika ventilationsaggregat.

2 st. RadiFit installerades på Backaskolan och Caverion lyfter fram ett par fördelar de menar är styrkan hos ebm-papst fläktar.
- Att de är tysta var givetvis väldigt viktigt i det här renoveringsprojektet, men det man som tekniker även värdesätter är att de är så enkla att installera och ta i drift. De är väldigt smidiga att bygga in i befintliga aggregat. Vi har varit med om att installera många av ebm-papst fläktar runt om i Malmö och de är ett förstahandsval för oss då de helt enkelt är suveränt bra men också därför att vi får så bra råd och support från Jan på ebm-papst.

När lärare och elever kom tillbaks till Backaskolan för att börja vårterminen var de nya fläktarna på plats och renoveringen klar. Det bullrande gamla fläktljudet var borta.
- Det är bara att konstatera att det blev fantastiskt bra. Utmaningen var att lösa ett svårt ljudproblem och det har vi verkligen lyckats med tack vare fläktbytet. Att vi kan köra de nya fläktarna på ett lägre varvtal men ändå få ut rätt flöden, till en lägre effekt och samtidigt bidra till att de går så tyst är verkligen positivt. Att ebm-papst dessutom gör mycket för att utveckla fläktarna aerodynamiskt och sänka ljudnivåerna är också en styrka. Det jag hoppas är att det lyckade resultatet i det här projektet kommer att få uppmärksamhet och inte minst då från andra skolor som kan ha problem med buller från äldre fläktar, avslutar ansvarig tekniker för Backaskolan på Caverion.


Produktsortiment
• Dubbelsugande radialfläktar RadiFit
Produktnyhet
• RadiFit dubbelsugande EC-radialfläktar
Kundcase
• Smart styrning och mindre buller när ventilationsaggregat på förskola moderniserades med aggregatfläkten RadiFit
Kontakt
• Försäljning Ventilation Retrofit