Kraftfull 200 mm fläkt med låg bygghöjd - Nya 2200 F

Med bara 51 mm tjocklek är 2200 F både mer kompakt och mer effektiv än övriga 200 mm fläktar. Hela 65% högre kyleffekt med lägre energiförbrukning talar sitt tydliga språk.

Med allt högre krav på ökad kyleffekt och verkningsgrad för exempelvis klimatanläggningar, kylutrustning inom industrin och telekommunikationsutrustning, så är 2200 F svaret på dessa behov.

Tjockleken på fläkten är komprimerad med hela 27% samtidigt som prestandan är bättre än hos övriga 200 mm fläktar.

Tack vare att installationsmåtten är samma som hos andra 200 mm fläktar så finns det både ekonomiska och miljömässiga skäl att ersätta gamla fläktar med 2200 F.

En jämförelse mot övriga 200 mm fläktar visar på en rad fördelar:
- 27% mindre i storlek
- 30% högre luftflöde
- 65% högre kyleffekt
- Lägre ljudnivå
- Upp till 20% högre maximal effektivitet

Engelsk artikel