Kompakta axialfläktar som klarar extrem kyla och hetta, ökensand, havssalt och andra tuffa miljöer

Att jorden är indelad i klimatzoner är ingen nyhet. Inte heller att väder- och miljöförhållanden kan vara extremt tuffa på många platser i världen. En effekt är att påfrestningarna på olika slags teknik och dess ingående komponenter varierar kraftigt. En global tillverkare av exempelvis telekomlösningar måste därför ta hänsyn till det och inte sällan ha olika komponenter för exempelvis olika klimatzoner. En sådan nyckelkomponent i många produkter och system är fläktar som ska kyla känslig teknik. Den mest känsliga tekniken kan skyddas och kapslas in. En fläkt däremot måste ofta arbeta helt oskyddat i direkt kontakt med den omgivande luften och miljön för att klara av det som är huvuduppgiften; att förflytta omgivande luft så att den kan användas för att kyla.

För ett företag som har hela världen som marknad har olika fläktkrav många gånger resulterat i en mer komplex logistik- och produktionskedja med byte av fläktar beroende på var i världen en produkt ska användas. Sedan kan det också vara så att en och samma produkt ska flyttas och användas inom olika klimatzoner vilket kan leda till krav på fläktbyte.


Klarar inkapslingskraven i IP65 och IP68

Med utvecklingsfilosofin ”en fläkt för världens alla klimatzoner och väderförhållanden” tog ebm-papst utvecklingsavdelning sig an utmaningen att ta fram axialfläktar som klarar de mest krävande utomhusförhållanden. Oavsett om det är i sträng kyla uppe i norr eller i en öken med hetta på kanske +70 grader och en ökensand som kan vara elak mot all slags teknik. Men, är det verkligen möjligt att utveckla en fläkt som klarar i princip allt? Precis som många gånger tidigare lyckades ebm-papst utvecklingsspecialister med utmaningen och resultatet är axialfläktar typ U i 630-serien.

De kompakta axialfläktarna i 630-serien har storleken 60 x 60 x 25 mm. Det är genom en unik konstruktion med bland annat inkapsling av fläktarnas stationära delar samt särskild kabeltätning som gör att fläktarna uppfyller inkapslingskraven i såväl IP65 som IP68. Ett exempel på vad fläktarna klarar är att de under en längre testperiod utsattes för en temperatur på +85 grader och en luftfuktighet på 85 %. Korrosionsbeständigheten är också mycket hög. Tester har genomförts där fläktarna utan några problem utsatts för konstant sprejning med saltvatten under 30 dagar. Att fläktarna är utrustade med effektiva DC-motorer som avger liten värme innebär bland annat att de lämpar sig väl för applikationer där strömförsörjning sker via batterier och solcellspaneler.

Mer information om fläktarna i databladet, se länk längre ned på sidan.

Datablad fläktar i 630-serien
Läs artikeln på engelska på mag.ebmpapst.com