Katalog: Fläktar för fastbränslesystem, pellets, ved

I denna katalog hittar du tilluftsfläktar och rökgasfläktar för fastbränslesystem, fastbränslepannor och fastbränslebrännare avsedda för t.ex. pellets och ved.

- Flöde tilluftsfläktar upp till ca 600 m3/h.
- Flöde rökgasfläktar upp till ca 600 m3/h.

Hämta katalogen via länken nedan. Kontakta oss för mer information.

Katalog: Fläktar för fastbränslesystem (eng)