Intelligenta och kompakta drivsystem med integrerat CANopen-gränssnitt

Foto: ebm-papst
Med dagens snabba utveckling mot ökad automatisering inom industrin och allt mer integrerade applikationer ökar kraven på drivlösningarna. Ett av dessa krav är att drivmotorerna, förutom att vara kompakta och högpresterande, måste kunna kommunicera med övergripande styrsystem via standardiserade busgränssnitt. ebm-papst har under många år utvecklat denna typ av drivsystem och ett exempel är en borstfri DC-motor (BLDC), ECI 63.xx K5, med den integrerade elektronikmodulen K5 och ett CANopen-gränssnitt. Denna drivlösning ger många fördelar och det gäller speciellt i kompakta applikationer där flera mindre drivsystem ska kopplas samman och utrymmet är begränsat.

ECI 63.xx K5 finns i olika versioner inom effektområdet 180-370 W och täcker därmed ett mycket brett applikationsområde. I jämförelse med AC-standardmotorer med frekvensomriktare har ECI-motorn högre effektivitet och även högre effektdensitet. Den integrerade elektronikmodulen ger tillgång till många fasta och även fritt programmerbara funktioner. Detta minskar belastningen på ett övergripande styrsystem, men kan även i vissa fall ersätta ett sådant system. Andra fördelar med ebm-papst drivsystem är den enkla programmeringen, enkla installationer och ett minskat behov av att lagerhålla ett stort antal drivlösningar för att svara upp mot olika applikationskrav.

En Intelligent drivenhet som kan ersätta PLC-system
Att elektronikmodulen K5 är installerad i drivenheten innebär att drivlösningen har en integrerad intelligens. Detta gör den fritt programmerbar på ett liknande sätt som ett PLC-system (PLC, Programmable Logic Controller). Via integrerad I/Os kan drivlösningen aktiveras exakt efter ett visst applikationsbehov. Externa navigeringskommandon via busanslutning är därmed inte längre nödvändigt. Enheten kan också användas som en CAN-master. På detta sätt kan nätverk som fungerar som fristående intelligenta system, utan anslutning till en högre PLC-nivå, byggas upp för mindre komplexa applikationer.

Dessa system minskar kostnaderna väsentligt. Ett kodningssystem är också integrerat som standard för drivaxelpositioneringen vilket ger en hög positioneringsnoggrannhet. Låga hastigheter och stillestånd kan kontrolleras noggrant vilket gör det möjligt att täcka in ett brett hastighetsområde. Eftersom ECI 63.xx K5 har stöd för kommunikations- och rörelseprofiler enligt IEC 61800-7 (DS402) kan drivmotorn användas för positionering, hastighet, ström eller momentstyrning. Interpolerad positionering är också möjligt.

Modellen ECI 63.xx K5 utökar ebm-papst program med dynamiska och industrikompatibla innerrotormorer. Elektronikmodulen K5 med integrerad intelligens är installerad i den nya modellen som täcker in ett mycket brett applikationsområde.Stora fördelar med kommunikation via CANopen-gränssnitt
Ethernetbaserade bussystem krävs idag i många industriapplikationer, men så snart antalet noder i ett system blir stort finns många fördelar med det beprövade CAN-open gränssnittet. En stor fördel är att system med CANopen är kostnadseffektivt både avseende hårdvara och implementering. Den prestanda som kan uppnås med CANopen är i många fall också idealisk för krävande industriapplikationer. Samtidigt minskar behovet av investeringar i dyr kommunikationsutrustning. Det standardiserat CANopen-gränssnittet som är tillgängligt i ebm-papst nya drivlösning med K5-modulen gör att drivenheten kan användas mycket flexibelt som fristående enhet och integrerad med andra drivlösningar, och vid behov också för PLC-kommunikation. Med det intuitiva och fritt tillgängliga programmeringsverktyget epTools kan ECI 63.xx K5 enkelt konfigureras från en dator. De viktigaste parametrarna syns tydligt i konfigurationsfönstret. Vid behov av ytterligare parametrar kan dessa läggas till och laddas upp till enheten. Dessutom kan hela parameteruppsättningen sparas på en dator. Statusfönstret visar en visualisering av relevanta parametrar och även statusinformation. Detta möjliggör en snabb applikationsanpassning, optimering samt förenklad uppstart.

En användare kan även styra enheten i olika driftslägen direkt i aktiveringsfönstret. Applikations-specifika program kan, efter att de har öppnats i ett annat epTools-fönster, enkelt laddas upp till ECI 63.xx K5. Dokumentationen för nya drivlösningar som tagits i drift, inklusive tekniska data samt ritningar och 3D-modeller, är direkt tillgänglig för visning på ebm-papst onlineportal och kan skrivas ut eller laddas ner för att vara lätt tillgängligt vid behov.