Intelligent drivenhet med bussgränssnitt

ECI 63.xx K5 är en elektroniskt kommuterad innerrotormotor (BLDC) med en integrerad styrelektronikmodul och ett standardiserat CANopen interface.
Kraven på dagens drivsystem ökar inom ett stort antal områden. Några exempel är drivsystem som används i komplexa logistik- och transportsystem samt inom det medicinsktekniska området. Även i många andra applikationer ställs krav på att drivenheter ska vara kompakta och erbjuda möjligheter till kommunikation med andra enheter samt övergripande styr- och övervakningssystem. Trenden mot en ökad automatisering och allt mer smarta fabriker med integrerade produktionssystem bidrar också till att nya och intelligenta drivenheter utvecklas. ebm-papst ligger i den tekniska framkanten med ett stort program av intelligenta drivlösningar förberedda för kommunikation genom integrerad elektronik och bussgränssnitt.

Borstlösa DC-motorer (BLDC-motorer) med integrerad och programmerbar styrelektronik är inget nytt för ebm-papst. De elektroniskt kommuterade innerrotormotorerna används i många applikationer och industrimiljöer där det ställs krav på lågt tröghetsmoment för dynamiska drifter och snabb acceleration. Genom att förse allt fler DC-motorer med integrerad styrelektronik har ebm-papst skapat möjligheter till allt fler skräddarsydda kund- och applikationslösningar. Fördelarna är också stora med en fritt programmerbar sekvenskontroll (SPS-funktionalitet) som gör att många funktioner kan realiseras direkt i drivenheten. ebm-papst utveckling av intelligenta drivenheter får stor betydelse då många industriföretag befinner sig i en process med allt mer omfattande satsningar på integrerade applikationslösningar och smarta fabriker enligt principen Industri 4.0

ebm-papst kompakta drivsystem erbjuder ett kostnadsoptimerat alternativ till klassiska AC-servomotorer. I jämförelse med icke programmerbara AC-motorer med frekvensomvandlare har ebm-papst drivenheter också högre effektivitet och effektdensitet. Med DC-motorn ECI 63.xx K5 (63 mm) har ebm-papst tagit fram ytterligare ett alternativ med integrerad styrelektronik och ett standardiserat CANopen interface som kompletterar ECI 63 med K4-modul. Det nya hos den integrerade styrelektronikmodulen K5 är att den stöder kommunikations- och rörelseprofilerna enligt IEC 61800-7 (DS402). Det innebär att drivenheten får ett brett användningsområde och kan användas för bl a positionering, hastighet och momentstyrning. Enheten kan programmeras helt fritt vilket optimerar applikationsanpassningen. ECI 63.xx K5 kan även användas som CAN-master, i en master-slave konfiguration, vilket gör det möjligt att bygga nätverk även i mindre komplexa och fristående applikationer.