Inga sällsynta jordartsmetaller i fläktmotorer från ebm-papst

EC-motorer av ytterrotortyp kräver nödvändigtvis inte användning av sällsynta jordartsmetaller.
En viktig del av ebm-papst hållbarhetsfilosofi GreenTech är att varje ny produkt som utvecklas ska vara bättre än sin föregångare ur ekonomi- och miljösynpunkt. Att miljön står i fokus för utvecklingsarbetet innebär att ebm-papst redan på konceptstadiet försöker optimera de material som används för att minimera miljöpåverkan och maximera möjligheten till återvinning. Ett exempel är att vi i våra EC-motorer som tillverkas på ebm-papst i Mulfingen inte använder rare earth magneter med ämnen som det råder stor brist på i världen. Förutom miljöaspekten finns också andra fördelar med att det istället är ferritmagneter som skapar det magnetiska fältet i EC-motorerna.

Rare Earth magneter tillverkas av sällsynta jordartsmetaller vars oxider förekommer relativt sparsamt i naturen. Neodym, cerium och dysprosium är exempel på sällsynta jordartsmetaller, totalt finns det 17 stycken. Neodymmagneten är den mest använda typen av sällsynt-jordartsmetall-magnet. Den främsta användningen av sällsynta jordartsmetaller är för mindre magneter till hårddiskar i datorer och mobiltelefoner. Generatorn i ett vindkraftverk är ett annat exempel på en applikation som istället kräver mycket stora och kraftfulla magneter. Totalt behövs uppemot 350 kilo neodym och andra sällsynta jordartsmetaller för att bygga ett modernt vindkraftverk.

Kina står idag ensamt för över 95 procent av världsproduktionen av de sällsynta jordartsmetallerna. För ett par år sedan införde landet exportbegränsningar för att säkra tillgångarna för sin egen snabbt expanderande industri. På en plakett i lobbyn på huvudkontoret hos världens största producent av sällsynta jordartsmetaller finns ett citat av en av Kinas tidigare ledare: ”Mellanöstern har olja, men Kina har sällsynta jordartsmetaller”. Citatet illustrerar Kinas växande dominans på den globala marknaden.


Krav på hög verkningsgrad behöver inte betyda att det krävs starka Rare Earth magneter

Att utvinningen och bearbetningen av de sällsynta jordartsmetallerna innebär en starkt negativ miljöpåverkan är ett viktigt skäl till att ebm-papst utvecklat alternativa lösningar till rare earth magneter. Det finns också andra skäl. Kinas dominans har för många tillverkare av elektriska motorer inneburit kraftiga prisvariationer och en osäkerhet om tillgången till de sällsynta metallerna. För många slutanvändare, inom de marknadssegment där ebm-papst är verksamt, har marknadssituationen också resulterat i att permanentmagnetiserade motorer med rare earth magneter uppfattas som dyra.

Utvecklingen av rare earth magneter tog fart på 70- och 80-talet och de är den starkasta typen av permanentmagneter. En vanlig applikation är i olika typer av robotar där de dynamiska kraven är extra höga. De magnetfält som alstras är betydligt starkare än vad som uppnås med ferritmagneter, men ebm-papst har ändå visat att EC-motorer med ferritmagneter med god marginal tillgodoser de krav som ställs på luftbehandlingsaggregat, luftkonditionering, kylapplikationer och värmeapplikationer. Jämfört med rare earth magneterna ger ferritmagneterna fördelar som lägre kostnadsnivå och garanterad tillgänglighet.

ebm-papst EC-motorer är av typen elektroniskt kommuterade ytterrotormorer försedda med permanentmagneter. Ibland kallas motorer med permamentmagneter för PM-motorer och våra permanentmagnetiserade EC-motorer är alltså en typ av PM-motor (men utan miljöbelastande rare earth magneter). Är du intresserad av lågenergifläktar är du på rätt spår när du kontaktar oss på ebm-papst!