Infraröd strålningsteknik värmer som solen i stora industribyggnader

Foto: Gernot Walter
Många lagerbyggnader, logistikcentraler, flygplanshangarer och fabriksbyggnader har en sak gemensamt. När stora portar öppnas går mycket av värmen förlorad. Konventionella värmesystem är energikrävande och ett bättre alternativ är istället att använda någon form av strålningsvärme med infraröd teknik och reflektorer som riktar strålningen dit värmen behövs. Med denna teknik värms inte luften i en byggnad upp utan effekten blir istället densamma som vid solstrålning.

Det tyska företaget Schwank GmbH är världsledande inom området gasdrivna värmeenheter med infraröd strålning. Enheterna är vanligtvis upphängda direkt under taken i byggnader med höjder på fyra till tolv meter. Med företagets lösningar riktas värmen dit den behövs och kan koncentreras till en viss del av en byggnad. Lösningen bygger på att ett värmebeständigt rör värms upp till en temperatur av 580 grader. En reflektor ovanför röret vinklar sedan den infraröda strålningen nedåt.

I Schwanks lösningar har det i många år funnits en teknik med en brännare som producerar en eldsflamma i ett stålrör. För att få rätt luft-gasförhållande till förbränningen användes en fläkt för lufttillförseln. Med denna lösning kunde värmen från eldsflamman endast regleras genom den tillförda mängden gas.

"Om man modulerar värmeeffekten genom att hålla mängden luft konstant och bara minska mängden gas blir resultatet många gånger ineffektiv förbränning och låg effekt", förklarar Dr. Friedhelm Schlösser, VD för Schwank GmbH. "Det är givetvis bättre än att inte modulera alls, men lösningen överensstämmer inte med EU: s nuvarande krav på effektivitet." Detta var också en av anledningarna till att företaget för ett par år sedan beslutade att starta utvecklingen av en bättre lösning genom ett samarbete med ebm-papst.

”Jag har samarbetet mycket med ebm-papst som alltid ligger ett steg före”

Dr. Friedhelm Schlösser, VD, Schwank GmbH

"Jag har samarbetat mycket med ebm-papst som alltid ligger ett steg före inom fläktområdet", säger Schlösser. "För vår strålningsvärmare deltaSchwank använder vi idag ebm-papsts system NRV 118 i lösningar med lite mindre effekt, och NRV 137 i enheter med hög värmeeffekt. Samarbetet med ebm-papst har gjort det möjligt för oss att bli först i världen att använda denna typ av lösning”.

ebm-papst NVR-system ger en optimal förbränning i gasapplikationer och finns i flera versioner. Det är olika enheter inom ebm-papst som tillsammans utvecklat NVR som är kompletta enheter bestående av en EC-fläkt med integrerad venturifunktion och en gasventil som ger en optimal mix av gas och luft. Tekniken med NVR brukar ibland också kallas GARC-system (Gas-Air-Control). Ett venturirör utnyttjar en tillfällig begränsning eller förträngning i rörets längd för att minska trycket och öka flödeshastigheten. Den effekt som uppnås med en samtidig reduktion och ett ökat hastighetstryck kallas venturieffekten och har många användningsområden förutom gasapplikationer.

Hög effekt med en optimal mix av gas och luft.
I NVR-systemet är det möjligt att reglera mängden gas och det är fläktlösningen som gör att brännaren får en homogen mix av gas och luft. ebm-papst kan också erbjuda en lösning med en styrenhet som bland annat övervakar och reglerar värmeeffekten. Flexibiliteten hos NVR-systemet gör det möjligt att skräddarsy en systemlösning perfekt anpassad för olika kund- och applikationsbehov som till exempel i Schwanks strålningsvärmare. Tack vare NVR kan Schwank erbjuda lösningar med stora möjligheter att ge exakt den värme som behövs.

Detta är möjligt tack vare att EC-fläkten kan styras steglöst. Den lösning som tagits fram har också viktiga miljöfördelar. "Möjligheten att mycket exakt reglera effekten är extra betydelsefull under de perioder på året när det inte krävs 100 procent uteffekt hos våra värmare. NVR-systemet gör också att vi får en mycket effektiv och därmed också renare förbränning över hela effektområdet vilket är viktigt för att kunna reducera gasförbrukningen”, förklarar Friedhelm Schlösser.

Renare förbränning innebär att företagets värmare emitterar 20 procent mindre koldioxid och 55 procent mindre kväveoxider jämfört med tidigare lösningar utan NVR-systemet. Schwank uppfyller därmed EU:s riktlinjer med god marginal och kan därför också erbjuda sina kunder ett värmekoncept som är framtidssäkert. Ytterligare en fördel för kunderna är att ebm-papst EC-teknologi gör att Schwanks nya generation av värmare förbrukar drygt 70 procent mindre el jämfört med tidigare versioner. Avslutningsvis pekar Schlösser på en viktig effekt av samarbetet med ebm-papst och valet av NVR-systemet. ”Tidigare köpte vi alla komponenter och monterade själva ihop fläktlösningen. När vi nu får en komplett enhet från ebm-papst kan vi istället koncentrera oss på att vidareutveckla vårt värmesystem vilket är en mycket viktig fördel. Vi får också bättre möjligheter att utveckla helt nya produkter”.