Industry 4.0 på ebm-papst

ebm-papst tillverkar Industri 4.0-kompatibla produkter och sammanlänkar produktionsprocesser samt förbättrar kommunikationen mellan produkter, människor, maskiner och mjukvara.

ebm-papst använder sig av Industri 4.0 för att utnyttja kommunikationsmöjligheterna hos maskiner och system i hela företaget. Varje EC-produkt är kapabel att hantera allt som krävs för 4.0, exempelvis kan ebm-papst EC-fläktar styras med hjälp av en app.

Sedan 2009 har ebm-papst använt sig av SAP ME i produktionsprocesserna, ett program som styr produktiviteten av maskiner och system och bidrar till att minska ledtiderna. Med hjälp av SAP ME kan alla steg i produktionen spåras då uppgifterna samlas in och lagras centralt och eventuella problem kan därmed identifieras och lösas omedelbart. Digitaliseringen av produktionen bidrar till att processerna optimeras, vilket exempelvis innebär användarvänliga gränssnitt, nästan helt papperslös produktion, stöd för effektiva processer m.m.