Industrial Air Tech från ebm-papst

Energisnåla kompaktfläktar för bl a elektronikkylning som endast väger 5 gram, bara är något större än en sockerbit och har integrerad drivelektronik. En mycket kompakt centrifugalfläkt (64 x 64 x 55 mm) som har en ljudnivå på endast 43 dB(A) men en kapacitet på hela 540 l/min. Axialfläktar med en diameter på 1 600 mm för riktigt krävande industriapplikationer. Det är tre exempel ur ett oslagbart brett standardprogram av fläktar för det område vi brukar kalla industrial air technology. Våra kunder är OEM-företag inom industrisegment och applikationsområden som exempelvis IT, medicinsk teknik, industriautomation, transport- och entreprenadsektorn samt telecom. Vårt totalerbjudande och all den kompetens vi byggt upp inom området brukar vi sammanfatta med ”Industri Air Tech från ebm-papst”.

> Produktsortiment: Kompaktfläktar
> Artikelserie: Elektronikkylning

ebm-papst har 50 års erfarenhet av att tillverka standardfläktar samt utveckla kund- och applikationsanpassade fläktlösningar för krävande industriapplikationer. Vi vill påstå att vi har en unik kunskap och erfarenhet av fläktlösningar för industrirelaterade applikationer och produkter, och den blir allt mer efterfrågad. En snabb teknisk utveckling hos en innovativ OEM-industri har ökat kraven på fläktar som nyckelkomponenter i en mängd olika produkter och applikationer. Pålitliga och högkvalitativa fläktar är idag ett självklart krav, men det är inte alltid okomplicerat för ett OEM-företag att hitta den optimala fläktlösningen.

Många gånger kan det krävas specialanpassningar av en fläkt för att den rent fysiskt ska få plats i en produkt. I tuffa industrimiljöer kan kraven vara höga på att fläktar ska kunna stå emot fukt, vatten och damm. I vissa applikationer måste fläktar kunna stå emot kraftiga vibrationer och stötar. Andra gånger kan det vara krav i direktiv och standarder som sätter fokus på fläktar som en viktig nyckelkomponent i en produkt som ska godkännas. Det är i sådana här situationer ebm-papst är en stark samarbetspartner.

Labbresurser som hjälper OEM-företag att verifiera mot standard
När fläktlösningen inte finns i vårt standardsortiment kan vi hjälpa till att specialbygga och anpassa fläktar exakt efter era krav. Vi är erkänt duktiga på det och hjälper gärna till. Med våra utvecklingsresurser, labbresurser i både Sverige och Tyskland samt kompetensen hos ebm-papst tekniker och ingenjörer kan vi se till att ni på kortast möjliga tid får den mest optimala fläktlösningen. Lösningar som garanterar högsta möjliga driftsäkerhet, energieffektivitet och givetvis också önskade prestanda för en viss applikation. För våra kunder innebär det att våra fläktar, antingen de är standard eller special, bidrar till en hög produkt- och applikationskvalitet samt också att tiden för time-to-market kan kortas. Att snabbt hitta, och ta fram, den optimala fläktlösningen kan många gånger ha stor betydelse när det är viktigt att nå ut på en marknad med en attraktiv kvalitetsprodukt utan några fördröjningar.

Björn Jonsson som är marknadschef hos ebm-papst i Sverige är övertygad om att många fler svenska OEM-företag skulle vinna på att använda ebm-papst samlade resurser inom området industrial air technology. Han ger också några exempel. ”Bredden på vårt fläktprogram känner många OEM-tillverkare till, men vi vill också att man ska förstå hur aktivt vi kan hjälpa till med allt från applikationsanpassning till testning när det ställs krav på certifieringar. Att korta processen fram till att produkter uppfyller olika standarder kan vara tidskrävande. Här kan vi hjälpa till att förenkla och snabba upp processen och vi har också lång erfarenhet av att arbeta med verifieringar för att få produkter godkända. Hos ebm-papst i Tyskland finns stora test- och laboratorieresurser vi kan utnyttja och där svenska OEM-företag kan få hjälp att kontrollera ljudnivåer och flödeskapacitet hos olika fläktalternativ. Här finns också klimatkammare, utrustning för att simulera vibrationer och stötar samt möjlighet att utsätta produkter för hög luftfuktighet och temperaturchocker. Även hos oss i Järfälla finns laboratoriekapacitet men att vi har tillgång till koncernens alla resurser i Tyskland är givetvis en stor fördel”, säger Björn Jonsson.

Att ebm-papst konstruerar och tillverkar allt i egen regi förenklar applikationsanpassningar
ebm-papst har en världsledande marknadsposition när det gäller fläktar för värme och ventilation. Även inom dessa områden ställs det höga krav på fläktarna, och i många applikationer krävs också vissa modifieringar och mindre anpassningar. Inom området industrial air technology är dock kraven på anpassningar betydligt högre eftersom det är mycket stor spännvidd på de miljöer där fläktarna ska användas. I en viss typ av applikationer kan produkter och fläktar utsätts för hög luftfuktighet. Andra gångar kanske de måste utstå kraftiga vibrationer, och inom medicinsk teknik ställs det ofta krav på extremt låga ljudnivåer.

Att ebm-papst behärskar hela kedjan från konstruktion till färdig fläkt är en styrka som Björn Jonsson vill lyfta fram. Den är viktigt både för tillverkningen av standardfläktar men har också stor betydelse när det blir aktuellt med kundanpassade lösningar. ”Eftersom vi har så många års erfarenhet av att arbeta med fläktval och anpassningar för olika applikationsmiljöer kan vi bidra med mycket kunskap och råd med utgångspunkt från de krav som ställs på en applikation eller produkt. Att vi i egen regi konstruerar och tillverkar motorer, elektronik, fläkthjul och fläkthus gör också att vi mycket effektivt kan bygga och anpassa fläktar för de mest skiftande miljöer”.

Lösningar för effektiv fläktstyrning en viktig del av ebm-papst ”Industrial Air Tech”
När en fläkt konstruerats, tillverkats och kanske också anpassats för en viss industriapplikation måste den också kunna styras på ett effektivt sätt för att kunna fylla sin funktion. Tekniken för fläktstyrning har utvecklats snabbt de senaste åren och ebm-papst går i täten för en stor del av utvecklingen. Vi erbjuder många olika alternativ. Allt från styrning av fläktar mot temperatur eller via överordnade system. Kommunikationsprotokollet MODBUS kan användas för informationsinsamling om exempelvis larm, drifttimmar och effektförbrukning med hjälp av fläktarnas inbyggda standardinterface och smarta givare. Övervakning av fläktar kan också ske via Internet och enheter med Bluetooth, men det finns fler alternativ.

Björn Jonsson hoppas att det nära samarbetet med OEM-industrin ska breddas och fördjupas ytterligare framöver. Som ett led i den målsättningen ingår att ännu tydligare lyfta fram ebm-papst samlade resurser inom ”Industrial Air Tech”, och erfarenheten av att kund- och applikationsanpassa fläktlösningar för mängder av användningsområden. ”Det finns säkert många OEM-företag som inte känner till allt vi gjort, och allt vi kan göra. Vår ambition är att öka kunskapen och vi ska göra det genom att berätta om lösningar vi hjälp till att ta fram för olika kunder. En viktig del av vårt budskap är att vi kan förenkla mycket av det arbete som kan vara tidskrävande OEM-industrins konstruktörer. Att göra rätt fläktval och att optimera en fläktlösning är inte okomplicerat när kraven på funktion, kvalitet och driftsäkerhet är höga. Här kan vi ta en aktiv roll och hur vi kan göra det ska vi berätta mer regelbundet om framöver”, avslutar Björn Jonsson.

Produktsortiment: Kompaktfläktar
Artikelserie: Elektronikkylning