Imponerande testresultat för RadiPac vid jämförelse med andra fläktar

Foto: ebm-papst
ebm-papst forskning och utveckling resulterar i allt effektivare och tystare fläktar och därmed också luftkonditioneringsaggregat med lägre ljudnivåer.

Ett prioriterat område för ebm-papst satsningar på forskning och tekniska utveckling är fläktlösningar för luftkonditioneringsaggregat (AHU, Air Handling Units). Det är också självklart för ebm-papst att minst uppfylla de krav som ställs enligt den tyska branschorganisationen AHU och dit många tillverkare av AHU-aggregat är anslutna. Organisationen bedriver ett mycket aktivt arbete för att luftkonditioneringsaggregat ständigt ska förbättras tekniskt, bli energieffektivare och tystare. AHU har också tagit fram en certifieringsprocess där aggregat klassificeras i A+, A och B beroende på hur energieffektiva de är. Ett viktigt mål för organisationen är även att driva på utvecklingen mot tekniska lösningar som kan ge ett allt bättre inomhusklimat.

För att kunna få en bekräftelse på att de nya fläktar som utvecklas är bättre än sina föregångare krävs det tester i miljöer och under förhållanden som möjliggör korrekta jämförelser av fläktar från olika tillverkare. AHU har därför tagit fram nya riktlinjer för hur sådana tester ska genomföras och för att de ska godkännas måste de följa standarden DIN EN ISO 5801:12-2010. ebm-papst följer också denna teststandard som bland annat ställer mycket exakta och nya krav på hur fläktarna ska vara monterade under testerna. Målet är att testmiljön så långt det är möjligt ska efterlikna verkliga driftsförhållanden i ett luftkonditioneringsaggregat.

10 % högre effekt och 3dB(A) lägre ljudnivå
Utrymmet är ofta trångt för fläktar i luftkonditioneringsaggregat vilket leder till reduceringar i luftflödet och detta måste man ta hänsyn till vid valet av fläkt och även under tester. De nya riktlinjer som tagits fram av AHU innebär att man försöker skapa så applikationsnära förhållanden som möjligt under testerna. Vid jämförande mätningar monteras därför fläktarna i aggregat. För RadiPac-fläktar med storleken 400 mm användes ett aggregat med storleken 900 x 900 x 760 mm. För RadiPac med storleken 560 mm användes en aggregat med dimensionerna 1230 x 1230 x 760 mm. Likadant skedde med de fläktar som RadiPac skulle jämföras med. Samtliga fläktar var centralt monterade i aggregaten.

Testerna utfördes med aggregaten placerade i en speciell testrigg som certifierats av det oberoende test- och certifieringsorganet TÜV. Testmiljön möjliggör samtidig mätning av både luftflöde och ljudnivå. Mätningar av luftprestanda kan genomföras vid ett luftflöde på upp till 100.000 m3/h och vid ett statiskt tryck på upp till 3.000 Pa.

Vid testerna konkurrerade RadiPac med en tillverkare av EC-fläktar och en tillverkare av fläktar med PM-motorer (PM, permanentmagnetiserade motorer). Testresultaten och jämförelserna under likartade förhållanden och enligt de nya riktlinjerna visade att RadiPac-fläktarnas effektivitet var mer än 10 % högre och ljudnivån 3 dB(A) lägre än de övriga fläktarna. Ett imponerande testresultat!


Läs mer:
Nya kammarfläkten RadiPac - Överlägsen prestanda för luftbehandlingsaggregat