Idealiskt luftflöde i dataskåp

Foto: Mercedes-AMG Petronas Motorsport
I Formel 1-stallet Mercedes-AMG Petronas Motorsports depågarage steg temperaturen i teamets serverrack (dataskåp) så att den närmade sig en kritisk punkt med risk för överhettning. Teamet var tvunget att anpassa luftflödet inuti dataskåpet och för det behövdes ebm-papst sakkunskap.

De bearbetar stora mängder data, sköter kommunikationen inom teamet och med fabriken i England samt förarna. De har också en mycket viktig uppgift under tävlingarna: Det handlar om servrarna i det serverrack, eller dataskåp, som finns i Mercedes-AMG Petronas Motorsports depågarage. "Insamlingen av data om händelser och larm sker kontinuerligt och tillgången till rutiner för snabba analyser är en kritisk faktor för oss och det gäller inte minst när bilarna befinner sig ute på tävlingsbanan", förklarar Matt Harris, IT Chef på Mercedes-AMG Petronas Motorsport. "Skulle vi inte ha tillgång till servrarna skulle vi inte kunna garantera en bra service och inte heller de tävlingsresultat som förväntas av oss."

Det är därför det är så viktigt att all datateknik och att servrarna, som lagrar så mycket känslig information, måste fungera på ett tillförlitligt sätt inom ett klart definierat temperaturområde.
Vid tävlingen i Bahrain under tävlingssäsongen 2017 var det dock så varmt att det var nära att servrarna överhettades. Teamet tog därför hjälp av ebm-papst för att hitta en lösning. Målet var tydligt: Sänk temperaturen för att eliminera risken att det ska uppstå störningar i driften av servrarna.

Luftflödet är nyckeln till en optimal kylning
En analys av dataskåpen som utfördes av experter från ebm-papst visade att det skulle vara möjligt att göra snabba förbättringar av designen för skåpens luftkanaler. Den befintliga konstruktionen av skåpen var utförd så att dörrarna och sidoväggarna inte var slutna. Eftersom ett luftflöde alltid tar den väg där det är minst motstånd strömmade mycket luft ut ur dessa öppningar istället för att kyla de elektroniska komponenterna och servrarna. Genom att täppa till öppningarna blev det möjligt att styra luftflödet så att man fick en idealisk och optimal kylning.

I nästa steg undersökte ebm-papst och teamet de befintliga fläktarna. Först och främst ersatte de i etapper fläktarna på skåpens framsidor och därefter på baksidorna med fläktar från ebm-papst. Den speciella utmaningen här var att det inte var möjligt att ändra installationsutrymmet och att ebm-papst måste arbeta inom extremt strikta parametrar för att göra rätt fläktval. Tack vare den omfattande produktportföljen lyckades ebm-papst medarbetare snabbt identifiera lämpliga fläktar.

Behåller kylan över mållinjen
Effekterna av denna uppgradering framgick tydligt av det faktum att temperaturskillnaden mellan luften som flödade in i dataskåpen och den luft som strömmade var mycket lägre jämfört med tidigare. Detta visar att en större volym luft kommer i kontakt med de heta områdena i dataskåpen och där kyler IT-utrustningen mer effektivt. Matt Harris sammanfattar: "Vi har ett unikt krav på vår infrastruktur för de servrar vi använder under tävlingarna. Vi tar dataskåpen och servrarna med oss till olika delar av världen med väldigt olika klimatförhållanden. I Singapore är det varmt och fuktigt medan det är varmt och torrt i Bahrain. Det är kallt och kan till och med snöa vid testerna i Barcelona. Med hjälp av ebm-papst utvecklade vi en lösning som gör det möjligt för oss att säkra driften av IT-systemen även under väldigt tuffa förhållanden”.