Hur uppfattar det mänskliga örat fläktljud?

ebm-papst akustikexpert Dr Marc Schneider i företagets ljudlaboratorium ”AudiMax”.
ebm-papst fläktar är kända för att ha låg ljudnivå. Mycket forskning och utveckling bedrivs också med målsättningen att göra fläktarna ännu tystare.

Att fläktljud är något som är viktigt och komplext visar studier som för ett antal år sedan genomfördes vid Göteborgs universitet. Studierna visade att det är betydligt svårare att utföra krävande tankeuppgifter i lågfrekvent fläktbuller. Enkätsvar visade också att andelen människor som stördes av buller från fläkt- och kylanläggningar inomhus var hela 37 procent. Motsvarande andel för trafikbuller var endast 15 procent. Studierna illustrerar hur viktigt det är att analysera den påverkan fläktljud har på det mänskliga örat och fortsätta den tekniska utvecklingen. Dr Marc Schneider som är akustikexpert hos ebm-papst svarar på några frågor om hur fläktljud uppfattas av det mänskliga örat och hur ebm-papst arbetar med akustiktester.

När uppfattas fläktljud som störande?
”Det är inte en lätt fråga att besvara. Givetvis finns det fysiska egenskaper hos fläktar, exempelvis ljudnivån, som kan mätas i en testmiljö. Men de siffror man då får fram säger ensamma ofta ingenting om hur det mänskliga örat uppfattar fläktljudet. Istället är det en subjektiv bedömning av ljudet som är viktigt för oss att få att fram, och hur ljudet uppfattas kan variera mycket mellan olika personer om man exempelvis varierar frekvensen. Om det uppstår så kallade tonala komponenter blir det ännu mer komplicerat. Dessutom kan vissa personer reagera negativt på lågfrekventa ljud medan andra tycket det är störande med högfrekventa ljud”, förklarar Marc Schneider.

Går det att mäta hur olika personer uppfattar samma fläktljud?
”På ebm-papst har vi AudiMax som är ett psykoakustiskt ljudlaboratorium. Laboratoriet är ljudisolerat och med plats för upp till åtta personer. Här kan vi återge ljudet från våra olika fläktar vid skiftande frekvenser och konfigurationer. Efter varje ljudtest får testdeltagarna svara på hur de uppfattar ljudet”.

Vilken betydelse har ljudtesterna för teknikutvecklingen?
”De resultat vi får fram vid ljudtesterna registreras i en databas. Informationen i databasen får sedan stor betydelse vid diskussionerna med utvecklings- och produktionsenheterna inom ebm-papst. Vi får ett bra underlag om vilka tekniska åtgärder som kan ge ännu lägre ljudnivå hos våra fläktar och det övergripande målet är att få fram ett fläktljud som uppfattas som komfortabelt av ett så brett spektrum av testpersoner som möjligt”, avslutar Marc Schneider.