Hos nya RadiPac Airfoil är alla delar perfekt anpassade till varandra

Vid utvecklingen av nya RadiPac Airfoil har fokus legat på fläkthjulets luftinlopp, motorns placering i fläkthjulet och på fläktskovlarnas utformning. ebm-papst forsknings- och utvecklingschef Dr Bruno Lindl vet mer om vad det är som ger RadiPac överlägsna prestanda jämfört med många andra fläktar.

Människor tillbringar 80% av sina liv inomhus. Med olika tekniska installationer och system är det idag möjligt att skapa ett närmast idealiskt inomhusklimat när det gäller temperatur, bra luft och även luftfuktighet. Med fläktar kan en viss volym av luft vid ett definierat tryck levereras för att upprätthålla en efterfrågad "inomhusatmosfär". Faktum är att i ett modernt ventilationssystem så är många av de konstanta parametrar som styr ventilationen egentligen variabler. Det finns ingen standardiserad teknisk installation för inneklimatet som kan klara av att tillgodose alla de skiftande kraven och behoven i en byggnad. Istället krävs det en både sofistikerad och flexibel systemdesign och även en strategi för hur en anläggning ska kunna styras effektivt.

Vid planeringen av ett luftbehandlingssystem krävs det detaljerade beräkningar för att man ska hitta den mest optimala lösningen för varje applikation. Med tillgång till en mänga olika data är det också möjligt att effektivt dimensionera exempelvis ventilationskanaler och fläktarna. Luftflödet och driftskraven ligger till grund för beräkningen av den årliga energiförbrukningen och effektiviteten hos en anläggning. Flera av dessa parametrar måste också dokumenteras för att man ska tillgodose lagkrav men även önskemål och krav från fastighetsägare.

”Vi analyserar dessa faktorer tillsammans med tillverkare av ventilationsaggregat för att fastställa de optimala produktspecifika funktionerna för ett fläktsystem”, säger Dr Bruno Lindl och ger ett antal exempel;

• Fläktar står för merparten av energiförbrukningen i ett ventilationsaggregat. För att reducera förbrukningen kan EC-tekniken integreras med ett aerodynamiskt optimerat fläkthjul med en inloppskona som matchar fläkthjulet perfekt.
• Fläktarna utgör en central del av ett inneklimatsystem och deras prestanda och luftflödet måste kunna anpassas till behoven. Lösningen är EC-teknologin med ett nätverksinterface som förenklar integrationen med en fastighets styr- och reglersystem.
• Med inloppsgallret FlowGrid stabiliseras luftströmmarna vid fläktens inlopp och man undviker den turbulens och de luftvirvlar i luftflödet som annars kan orsaka onödigt högt ljud. Även det skovelfrekventa ljudet reduceras kraftigt.
• Det kompletta RadiPac-konceptet gör att fläktarna är enkla att integrera i ett system och den kompakta designen bidrar också till att förenkla installationen.
• Serien med RadiPac-fläktar har utvecklats för att svara upp mot alla krav som kan ställas på ett bra inomhusklimat, och detta i kombination med de krav som ställs på energieffektivitet, robust konstruktion och pålitlig drift.

”Kvalitet i en kvadrat" är inte bara en bra motto för exklusiv kvalitetschoklad. Det kan också tillämpas på tekniska produkter och fläktkoncept som exempelvis RadiPac!"
Dr. Bruno Lindl, Forsknings- och Utvecklingschef, ebm-papst Group