Hopmonterade och motroterande fläktar ger hög kyleffekt för känslig elektronik

CR 6300 N - hög tryckökning med utmärkt effektivitet i minsta utrymme.
Inom IT, telekommunikation, i nätverkslösningar och inom energisektorn finns mycket utrustning med stort elektronikinnehåll. En svårighet kan vara att tillräckligt effektivt kyla elektroniken med traditionella fläktlösningar bestående av en fläkt. ebm-papst har därför utvecklat en ny fläktlösning där två hopmonterade och motroterande fläktar ger en betydligt högre kyleffekt. Samtidigt är den kombinerade fläkten, CR 6300 N, mycket tyst och kompakt. Med två 51 mm fläktar får CR 6300 N en längd på endast 132 mm. Det maximala luftflödet är 1 145 m3/h och mottrycket 1 858 Pa. Ljudnivån är närmare 4 dB(A) lägre jämfört med en traditionell fläktlösning bestående av en fläkt.

Den nya fläktlösningen bygger på ebm-papst generation av kompaktfläktar med beteckningen S-Panther. Det är kombinationen av ebm-papst GreenTech EC-motorer och en ny aeroadymanisk design som möjliggjort en betydande ökning av effektiviteten och en kraftig sänkning av ljudnivån. Dessutom är strömförbrukningen lägre för S-Panther fläktarna jämfört med ebm-papst tidigare generationer av kompaktfläktar.

En tydlig teknisk trend mot allt mer kompakta maskiner och tekniska utrustningar inom många områden gör att det ställs högre krav på fläktlösningarna som ska avleda spillvärmen och ge tillräcklig kylning.
S-Panther har utvecklats för att möta de krav som ställs och exempel på användningsområden är i medicinskteknisk utrustning, frekvensomriktare, svetsmaskiner, växelriktare för solceller, tryckpressar, UPS-enheter, kylteknisk utrustning samt IT- och telekomutrustningar.

Vid utvecklingen av den nya kombinerade fläktlösningen har ebm-papst använt S-Pantherseriens modell 6300N. Den höga kyleffekten med CR 6300N uppstår när de två justerbara fläktarna roterar i motsatt riktning i förhållande till varandra. På det sättet kan den bakre fläkten effektivt omvandla luftflödet från den främre fläkten vilket ger den höga effekten och luftflödet som alltså kan vara hela 1 145 m3/h. Fläkthjulen är också optimerade för funktionen med motrotation. Med 48 VDC spänning är det enkelt att installera ebm-papst nya kombinerade fläktlösning i många applikationer där utrymmet är begränsat men där det samtidigt ställs höga krav på effektiv kylning av känslig elektronik.