Himmelskt skönt i svåruppvärmda kyrkor

Foto: Ralf Kreuels
Katedralen i den tyska staden Aachen, i delstaten Nordrhein-Westfalen, byggdes i slutet av 1400-talet och liksom för många andra gamla kyrkobyggnader har uppvärmningen varit ett svårlöst problem. ”En stor kyrka är inte som en villa där det räcker med att installera några radiatorer, eller någon annan form av uppvärmning. Här pratar vi om en byggnad med massivt tjocka väggar, väldigt högt i tak och närmare 1 000 kvadratmeter gamla fönster som släpper ut mycket värme. Att skapa ett bra inomhusklimat i denna miljö är kanske något av de svåraste man kan ge sig på och varje kyrka eller katedral kräver i princip unika lösningar eftersom förutsättningarna kan vara helt olika”, säger Jürgen Reinecke på det värmespecialistföretaget Theod. Mahr Söhne GmbH i Aachen.

Jürgen Reinecke ansvarar för den del av företagets verksamhet som är inriktad på uppvärmningslösningar för kyrkor, och företaget har arbetat med denna typ av lösningar ända sedan 1871. Kunskapen om hur bra inomhusklimat skapas i stora kyrkor och katedraler är marknadsunik och ändå innebär varje nytt uppdrag i princip en ny utmaning. ”Kyrkor och katedraler kan vara extremt svåra att värma upp och det finns inga standardlösningar. Det krävs mycket teknisk anpassning, noggranna analyser och mycket nytänkande för att resultatet ska bli bra”, säger Jürgen Reinecke.

Även om varje kyrka ställer sina speciella krav är det ändå en gemensam grundprincip som ofta gäller för äldre uppvärmningssystem som är vanliga än idag. Varm luft som strömmar från en central värmeenhet genom ett kanalsystem i golvet till ett eller flera utlopp i kyrkan. Luften återcirkuleras sedan, med hjälp av gravitationen, till den centrala värmeenheten centralenheten i pannrummet via cirkulationsinlopp. Resultatet blir ofta otillfredsställande eftersom det med denna uppvärmningsprincip är mycket svårt att få en jämn fördelning av den varma luften i en stor kyrkosal. På Theod. Mahr Söhne GmbH. Började man därför att på 60-talet konstruera uppvärmningssystem där fläktar används för att mer exakt och effektivt rikta luftströmmana och skapa ett jämnt och behagligt inomhusklimat.

Lösningar utvecklade speciellt för kyrkor
Jürgen Reinecke och teknikerna på Theod. Mahr Söhne GmbH har i många år utvecklat special-lösningar för kyrkobyggnader varav uppvärmningssystemen är ett exempel. Ett annat exempel är en lösning för att filtrera bort sot från kyrkoljus. Företagets viktigaste produkt är dock ett varmvattenbaserat uppvärmningssystem med värmeväxlarteknik. I denna lösning avnvänds fläktar från ebm-papst som cirkulerar inloppsluften genom uppvärmningsenheten och sedan blåser ut den uppvärmda luften till kyrkosalen.”När vi började arbetet med att modernisera vår produktlinje för tre år sedan fick frågan om lämpligt val av fläkt hög prioritet. Det var Winfried Schaefer på ebm-papst som övertygade oss om att EC-fläktarna RadiPac var det bästa valet och sedan dess har vi byggt in dessa fläktar i våra uppvärmningssystem”, förklarar Jürgen Reinecke.

”En kyrka är inte som en mindre villa där det kan räcka med några få radiatorer. Att få till ett bra inomhusklimat i en kyrka kräver helt andra lösningar”.

Jürgen Reinecke, Theod. Mahr Söhne GmbH.

Kontakterna med ebm-papst går dock betydligt längre bak i tiden. Samarbetet inleddes redan på 1980-talet när företaget startade utvecklingsarbetet med ett kompakt uppvärmningssystem, i form av små värmeenheter, som installeras under kyrkogolv och där luften strömmar upp genom galler i golven. "Förutom fläktar och filter innehåller dessa enheter många element för akustisk isolering. Vi är trots allt i kyrkor och människor vill inte höra bullrig teknik under gudstjänsterna”, säger Jürgen Reinecke med ett leende. Dessa uppvärmningsenheter kan vara fördelade runtom i en kyrka för att temperaturen ska bli så jämn som möjligt. När denna lösning lanserades hade varje enhet endast en fläkt. Efter några är började företaget att montera flera mindre fläktar från ebm-papst, idag använder man två till sex fläktar, vilket har resulterat i en jämnare temperaturfördelning.

Ett nätverk med specialister som ger kyrkorna goda råd
Det kan låta som att det är standardlösningar som företaget installerar i kyrkor och stora katedraler, men så är inte fallet. "I varje kyrka och katedral måste vi i princip anpassa lösningarna till den speciella infrastrukturen i varje byggnad. Då är det en stor fördel att vi själva producerar våra system. Eftersom vi har tillgång till alla komponenter går det ändå smidigt att göra dessa anpassningar och givetvis har vi stor nytta av den långa erfarenhet som finns inom företaget”, förklarar Jürgen Reinecke. "Det är definitivt ovanligt för en installatör att ha en egen tillverkning, men för oss är det enda sättet att designa det bästa möjliga värmesystemet för en kyrka”.

Han berättar också att företaget har byggt upp ett eget nätverk med specialister som på plats kan ge kyrkokunderna goda råd. Frågeställningarna som blir aktuella i kunddialogen kan vara många och ibland svåra: Hur används kyrkan idag och hur ska den användas i framtiden? Ska endast själva kyrkosalen värmas upp, eller alla ytor och anslutande rum? Hur ser det nuvarande systemet ut och vilka delar av det kan fortfarande användas? När alla frågor har gåtts igenom och fått sina svar startar arbetet med att designa värmesystemet. Utöver kyrkosalens storlek spelar också byggnadskonstruktionen en viktig roll. Tjockleken på väggar liksom byggmaterial och fönsterytor, samt typ av glas, kräver mycket beräkningar. Ett annat krav är att temperaturen snabbt måste kunna anpassas till om en kyrka står tom, vilket gör det möjligt att kraftigt sänka temperaturen, eller om det ska vara en gudstjänst. Uppvärmningen måste då starta i så god tid att inneklimatet är behagligt när kyrkobesökarna anländer. Komplexiteten och det stora skillnaderna mellan olika kyrkor gör att det inte går att använda standardberäkningar i detta arbete.

Har installerat mer än 17 000 uppvärmningssystem sedan 1871
I källaren vid Theod. Mahr Söhne GmbH huvudkontor i Aachen finns en närmast unik installationsskatt. Här har företaget nämligen ett arkiv med mängder av information om de 17 794 värmesystem som installerats i kyrkor och katedraler sedan 1871. Arkivet gör det möjligt för Jürgen Reinecke och hans kollegor att snabbt ta fram fakta om olika kyrkobyggnader. Informationen är oerhört värdefull när det blir dags att modernisera äldre uppvärmningssystem. Trots all samlad information, modern teknik och kunskap ställs företagets specialister allt oftare inför helt nya utmaningar. Ett problem som många kyrkoförsamlingar står inför är allt för mycket fukt i kyrkorna. Varför fuktproblemen ökat under senare år är osäkert, men problemen är allvarliga och visar sig ofta i mögel på exempelvis altare och väggar. Fukten utgör också ett hot mot värdefulla kyrkoföremål som till exempel fresker. Theod. Mahr Söhne GmbH arbetar därför mycket med att utveckla intelligenta styrsystem där fuktighetsgraden mäts och uppvärmningen sedan anpassas för att klimatet ska bli så bra som möjligt och fuktproblemen hållas under kontroll.