Högeffektiva och tystgående radialfläktsmoduler

Vårt sortiment med kompakta och kompletta radialfläktsmoduler förenklar konstruktion och produktion av slutprodukten. Fläktarna uppfyller självklart kommande ErP-krav. Hög verkningsgrad och låg ljudnivå uppnås tack vare det nya fläkthjulet RadiCal som är utvecklat med senaste teknik och därmed har ett optimerat luftflöde. Modulerna lämpar sig för kylapplikationer, mindre ventilationssystem, kylning av apparatskåp och en lång rad andra applikationer.

Till vårt sortiment med Radialfläktsmoduler.