Håller ögonen på allt

Foto: Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Fotolia/peshkov
Sensorerna i en Formel 1-bil samlar in 400 gigabyte data under ett Grand Prix-lopp. ebm-papst tillämpar också en hög detaljnivå för att övervaka driften av fläktar. Här kan du få reda på mer om de data och den information som Formula 1-bilarna och ebm-papst fläktar kan samla in och kommunicera.

Om kraften är hjärtat är elektroniken hjärnan - den här metaforen gäller både för Formel 1-bilar och fläktar. För att effektivt använda tekniken och elektroniken är det nödvändigt att kontinuerligt övervaka olika informationspunkter, och därför samlar en mängd sensorer in data både åt Mercedes-AMG Petronas Motorsport och ebm-papst. Den insamlade informationen hjälper teamen att nå bästa prestanda och göra anpassningar till en rad olika scenarier.

Över 200 sensorer finns installerade på en Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power + bil. Data som de samlar in används främst för att göra välgrundade strategiska beslut under ett lopp, samt för att övervaka hur bilen presterar och fungerar. Ett speciellt strategiteam analyserar resultaten vid lagets huvudkontor i Brackley, och de stöder teamet på banan samt hjälper chefsstrategen under loppet att på några få sekunder fatta rätt beslut.

Ur en stor informationsmängd samlar sensorerna på de två Silver Arrowsbilarna bl a in följande data:

+ Temperatur
Varje del av bilen har sitt eget optimala temperaturfönster. Oavsett om det är däck, kraftaggregat, växellåda eller bromsskivor är det viktigt att mäta temperaturen på dessa nyckelkomponenter för att man ska uppnå bästa möjliga resultat på banan. Om temperaturen blir för hög måste belastningen minskas för att förhindra att komponenterna går sönder.
+ Däckslitage och tryck
Specifika sensorer mäter däckvärme och däckslitage under hela loppet. Med dessa data kan strategerna bestämma hur länge en bil ska stanna ute på banan och när det är dags för ett depåstopp.
+ Bränsleförbrukning
De förändringar av tävlingsreglerna som infördes 2017 har lett till att bilarna har blivit tyngre och bredare, och det har också resulterat i att den tillåtna bränslemängden ökat från 100 kilo till 105 kilo. För att hålla en konstant kontroll över både bränsleförbrukning och bränslekvalitet mäter sensorerna bränslenivån och andra parametrar.
+ Aerodynamik
Under en tävlingshelg använder sig Formula 1-teamen av olika instrument och arbetsrutiner för att mäta luftflödet runt sina bilar. Aerodynamiska galler är ett exempel. De innehåller en matris av små rör som kan mäta lufttryck och turbulens.
+ G-krafter
Särskilt i snäva kurvor är förarna utsatta för extrema krafter. En sensor mäter hur stor G-kraften är och ger en indikation om hur ansträngande en tävling är för föraren och bilen.
+ GPS position
En GPS-modul visar bilens exakta position på banan så att teamet alltid vet var deras förare är. Dessa data överförs också till tävlingsdirektören och används för att samordna flaggsignalerna på banan, vilket ökar förarsäkerheten.

Precis som i Formula 1-bilar samlar sensorer in en stor mängd data från ebm-papst fläktar. Ju mer information användare får från sina applikationer, desto bättre kan de styra dem för att förbättra deras effektivitet och verkningsgrad. Den aktuella applikationen och kundens behov bestämmer exakt vilken information som samlas in och hur den behandlas. Insamlade data bearbetas sedan på övergripande nivå.

ebm-papst radialfläkt RadiCal kan samla in en mängd olika data om ventilationen i bostadshus. Några exempel:

+ Luftflöde
Med hjälp av sensorer är det möjligt att exakt mäta det aktuella luftflödet, och detta även vid små luftvolymer. Detta gör det möjligt för den integrerade styrelektroniken att anpassa en EC-motors hastighet så att det önskade luftflödet uppnås.
+ Luftfuktighet
I synnerhet inom bostadsventilation är luftfuktighet en nyckelfaktor när det gäller att skapa
ett bra rumsklimat. En sensor kan mäta luftfuktigheten i luftflödet så att man på övergripande nivå kan göra nödvändiga justeringar.
+ Temperatur
En sensor mäter också luftflödets temperatur som har en mycket viktig roll när det gäller att skapa ett välbefinnande i hemmet. Även här finns möjligheter att styra komfortnivån genom att anpassa fläktens hastighet.
+ Hastighet
Kommunikation och övervakning via protokollet MODBUS ger kontinuerlig information om en fläkts hastighet. I kombination med data om luftflödet kan denna information användas för att beräkna driftstatus och exempelvis indikera behovet av ett filterbyte.
+ Energiförbrukning
Fläktar från ebm-papst är omtalade för sin höga verkningsgrad. Genom att mäta energiförbrukningen får man en bild av hur mycket energi en fläkt förbrukar vid en viss tidpunkt.
+ Luftkvalitet
Som option kan radialfläkten RadiCal utrustas med sensorer som mäter CO2-innehåller och även specifika luftpartiklar. Detta ger användaren en exakt bild av luftkvaliteten och därmed också en möjlighet att systematiskt arbeta med förbättringar och optimeringar.