GreenTech - Miljöhänsyn och minskad energianvändning

GreenTech står för utveckling och produktion med miljö och ekonomi i fokus. Redan på konceptstadiet försöker vi att optimera material och processer för att nå minimal miljöpåverkan och maximal möjlighet till återvinning. Medan vi arbetar på att förbättra motorteknologi, elektronik och aerodynamik står minskad energianvändning alltid i centrum.

Läs mer på vår nya webbplats om GreenTech!