GreenTech – strategi för hållbarhet på ebm-papst

ebm-papst är en världsledande tillverkare av energieffektiva fläktar och elmotorer. I november 2013 blev vi utsedda till Tysklands mest hållbara företag. Ett mycket prestigefyllt pris som visar att vi är på rätt väg när det gäller vårt dagliga arbete med hållbarhetsfrågor. Vi fick priset bland annat tack vare vår trovärdiga strategi GreenTech som är ryggraden i vårt företags hållbarhetsarbete. En annan mycket central del i företagets arbete med hållbarhet är våra produkter med energieffektiva GreenTech EC-motorer.


GreenTech – strategi för hållbarhet

Vi följer en bestämd filosofi
GreenTech innebär att varje ny produkt som vi utvecklar måste vara bättre än sin föregångare ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi har haft ett miljötänkande i årtionden, långt innan ”hållbarhet" och "ekologi” blev modeord. År efter år har kunskap, beslutsamhet och uppfinningsrikedom steg för steg förbättrat och förfinat våra produkter mot mer kraftfulla och effektiva fläktar och motorer som kan möta dagens prestanda- och miljökrav. Resan slutar inte nu. Vi fortsätter med vårt ständiga utvecklingsarbete för att möta framtidens krav. Mer

Vi utvecklar med miljöhänsyn
GreenTech står för utveckling och produktion med miljö och hållbarhet i fokus. Redan på konceptstadiet försöker vi att optimera material och processer för att nå minimal miljöpåverkan och maximal möjlighet till återvinning. Medan vi arbetar på att förbättra motorteknologi, elektronik och aerodynamik står minskad energianvändning alltid i centrum. Mer

GreenTech betyder miljövänlig produktion
Våra produktionsanläggningar är en stor utmaning i vår strävan mot minimal miljöpåverkan. Vi använder smarta lösningar för att minska energianvändningen och vi bygger med den senaste tekniken. En imponerande anläggning är vår fabrik i Hollenbach som stod klar 2007 (byggs ut under 2014). Minimal energianvändning var fokus redan då Hollenbach fabriken planerades. De viktigaste fördelarna ur ett hållbarhetsperspektiv vid denna ”high-tech” anläggning är egenproducerad el via solceller samt ett avancerat ventilations och kylsystem som återvinner största delen av överskottsvärmen från denna 13,000 m2 stora lokal. Ett enormt värmelager lagrar överskottsvärme under fabriken. Mer

Vi är erkända och prisbelönta
Gång på gång har vårt företag och våra produkter blivit lovordade och vunnit priser. Vi ser det som ett bevis på att vi är på rätt väg i vårt hållbarhetsarbete. Vi är stolta över att vår verksamhet och våra produkter klarar granskningen från en lång rad miljöexperter. Mer

Våra kunder och miljön är vinnare
Varje dag tjänar våra kunder pengar på minskad elförbrukning tack vare vår GreenTech EC-teknologi. EC-motorerna har dessutom styr- och drivelektronik integrerad i motorn vilket gör att motorns varvtal enkelt styrs med exempelvis 0-10 V signal. Detta leder till färre komponenter, enklare installation och sparar dessutom utrymme – även detta en fördel ur ett hållbarhetsperspektiv. När detta skrivs (mars 2014) har våra GreenTech EC-fläktar sparat 24 miljarder kWh sedan 2008. Mer


GreenTech EC-motorer

Våra energieffektiva produkter är försedda med GreenTech EC-motorer som har avsevärt högre verkningsgrad än traditionella fläktmotorer. Förutom att våra motorer förbrukar mindre el har de en lång rad andra praktiska fördelar för användarna. När detta skrivs (mars 2014) har våra GreenTech EC-fläktar sparat 24 miljarder kWh sedan 2008. GreenTech EC-technology


Några exempel på arbete för ökad hållbarhet i vår verksamhet

Exempel 1
Extremt energieffektiv och modern fabrik Mulfingen Hollenbach. Försedd med enormt vattenlager för lagring av överskottsvärme, effektiva värmepumpar och solceller på taket. Fabriken byggs under 2014 ut ytterligare, självklart fortfarande med fokus på hållbarhet och energieffektivitet.

Exempel 2
Införande av nya miljövänliga material i produkter. Exempel bio-material i vissa ESM-fläktar.

Exempel 3
Systematiskt arbete där energiscouter letar förbättringar vad gäller hållbarhet och miljö inom verksamheten i Tyskland. Energy Scouts Report

Exempel 4
Eco-driving för alla säljare i Sverige. Mål att minska bränsleförbrukningen. Fokus på CO2 utsläpp vid val av tjänstebilar.

Exempel 5
Flertal investeringar för minskad energianvändning i vår fastighet i Sverige. Bland annat flertal värmepumpsanläggningar. För tillfället pågår installation av ny luftvatten värmepump för uppvärmning av golv i del av fastigheten samt uppvärmning av tappvarmvatten.

Exempel 6
GreenDay är en internationell kampanj för hållbarhetsarbete med engagemang från företagets ca 11000 anställda runt om i världen. GreenDay