GreenDay på ebm-papst den 5:e juni - FN:s Världsmiljödag

GreenDay är en internationell miljökampanj på ebm-papst. Kampanjen startade under 2012 då varje ebm-papst bolag runt om i världen hade varsin miljötemavecka. Nu är det dags för kampanjens andra rond. Den 5:e juni, på FN:s Världsmiljödag, kommer företagets 11000 anställda att göra sitt för en grönare framtid. Stora ideér, små ideér och gröna ideér välkomnas!

ebm-papst i Sverige fortsätter att investera för att minska sina fastigheters energianvändning. Under sommaren kommer en värmepumpsanläggning att installeras för försörjning av tappvarmvatten och uppvärmning av delar av fastigheten via vattenburen golvvärme. Denna åtgärd kommer att minska elbehovet med ca 14500 kWh per år. Tidigare har ebm-papst bland annat investerat i värmepumpsanläggningar för uppvärmning av företagets lagerlokaler i Järfälla och i sina produktionslokaler i Skinnskatteberg. Moderna luftbehandlingsaggregat försedda med EC-lågenergifläktar har också installerats för effektiv uppvärmning av företagets kontor i Järfälla.

ebm-papst – ett företag med uttalad profilering för hållbar utveckling
Syftet med GreenDay kampanjen är att stärka personalens medvetenhet i miljöfrågor för att på bästa sätt bidra till en bättre miljö. Företaget vill också stärka personalens medvetenhet om att ebm-papst är ett företag med en uttalad profilering för hållbar utveckling. I slutet av 2012 genomgick till exempel samtliga anställda på ebm-papst AB miljöutbildningen ”Miljökörkortet”. Under miljötemaveckan fick företagets personal också energispartips och alla anställda fick en energimätare för att hitta energitjuvar i hemmet.

GreenTech
GreenTech innebär att varje produkt som ebm-papst utvecklar måste vara bättre än sin föregångare ur ett miljöperspektiv. Detta är en filosofi som skapades av företagets grundare för över 50 år sedan. Våra fläktar och motorer har idag en mycket hög verkningsgrad som ger stora energibesparingar. ebm-papst driver utvecklingen mot miljövänliga material i produkter och satsar stort på energieffektiva produktionsanläggningar.

Följ ebm-papst blogg på: greenday.ebmpapst.com. Startar 5:e juni.
Hemsida för FN:s Världsmiljödag