Gaslaboratoriet hos ebm-papst i Shanghai viktigt för den lokala marknaden

På de tre testbänkarna i laboratoriet i Shanghai kan ebm-papst ingenjörer mäta utsläpp, till exempel CO2- eller syrekoncentration, tryck och olika elektriska parametrar. (Foto: ebm-papst)
Hos ebm-papst i Tyskland och USA har det funnits gaslaboratorier under några år, och 2018 var det dags för invigning av ett tredje laboratorium hos ebm-papst i Shanghai. Laboratoriet har stor betydelse då det underlättar för ebm-papst i Kina att på ett betydligt effektivare sätt tillgodose lokala kundkrav. Tidigare har gaslaboratoriet i Tyskland varit en viktig resurs för den kinesiska verksamheten och tidsvinsterna är stora med laboratorieresurser på betydligt närmare håll.
Vem känner den kinesiska marknaden för värmeutrustning bäst? Kineserna själva, naturligtvis. Med tanke på det var det logiskt att ebm-papst i Shanghai fick sitt eget gaslaboratorium. På nära håll finns nu möjlighet för ebm-papst lokala kunder att hitta den optimala samverkan mellan de viktigaste komponenterna för förbränning i kondenspannor: fläkt, gasventil och venturirör. I laboratoriet ges möjlighet att testa sig fram till exakt rätt lösning i varje förbränningsapplikation.


Kontakta oss för mer information!

Målet är att hitta den mest effektiva förbränningen
Tidigare tog alltså testerna en omväg via Tyskland. Ji Wang, ansvarig applikationsingenjör hos ebm-papst i Shanghai. ”Nu kan vi systematiskt och betydligt snabbare utveckla produkter som är ännu bättre anpassade till lokala krav. Kunder kan leverera befintlig eller nyutvecklad utrustning till gaslaboratoriet för testning och för att få hjälp vid design av gasaggregat. Målet är att få den bästa och mest effektiva förbränningen samtidigt som man uppfyller kraven i föreskrivna standarder”, säger Ji Wang.

På de tre testbänkarna i laboratoriet kan ebm-papst ingenjörer mäta utsläpp, till exempel CO2- eller syrekoncentration, tryck och olika elektriska parametrar. Beroende på teststativ kan kondenspannor med effekt på upp till en megawatt testas. Mätningarna hjälper till att exakt konfigurera fläkten, gasventilen och venturiröret så att de matchar kundens utrustning exakt. Testens varaktighet varierar kraftigt. För justering av en gasventil kan en halv dag räcka. Omfattande tester kan ta upp till tre dagar.

Har gaslaboratoriet i Tyskland som förebild
Vid utformningen av det kinesiska gaslaboratoriet har ebm-papst laboratorium i Landshut, som varit i drift sedan 2006, fungerat som förebild. ”Vi använder samma testmetoder. Teknikerna från Tyskland hjälpte oss också med installationen”, säger Ji Wang. Det finns redan ett konkret exempel på fördelarna med etableringen i Shanghai. ”Tack vare labbet kunde våra ingenjörer utveckla en venturilösning speciellt för den kinesiska marknaden. Det har också ett stort värde att vi nu är närmare våra kunder och kan reagera snabbare på deras behov," avslutar Ji Wang.