Gaskraftverk minskade energiförbrukningen för fläktdriften med 90 procent

Foto: Anna Schroll
Vid gaskraftverket i Dresden har den stora mängde spillvärme från gasmotorer och generatorer letts bort via värmeväxlare på kraftverkets tak. Tekniken är effektiv men inte ur energisynpunkt. Mycket höga energikostnader resulterade i en översyn av tekniken och alternativa lösningar som kunde reducera energikostnaderna.

I ett högteknologiskt centrum utanför Dresden har företaget Globalfoundries en anläggning för produktion av ultratunna transistorer och andra elektronikkomponenter. Bredvid anläggningen har företaget Zeppelin Power Systems ett gaskraftverk som förser Globalfoundries fabrik med både el och processvärme. Företaget EVC ansvarar för driften medan Zeppelin Power Systems egna tekniker sköter den tekniska servicen och utför underhållsarbeten. ”Elektronikproduktion kräver en mycket stabil och säker energiförsörjning. Energibehovet och kraven är så höga att de publika energisystemen inte klarar av energileveranserna till fabriken och det är därför vi har etablerat ett gaskraftverk i direkt anslutning till det högteknologiska centret”, säger Andreas Büttner som är chefstekniker vid Zeppelin Power Systems.

I kraftverkets bottenplan finns nio stycken 16-cylindriga gasmotorer som driver vevaxlar till generatorer som vid maximalt uttag levererar fyra megawatt. Kraftverket levererar också processvatten med två olika temperaturer – 32 och 80 grader celsius – samt ånga. Varje minut pumpas 65 000 liter kylvatten genom motorerna och den enorma mängd spillvärme som bildas leds ut genom en kylvattenkrets. Kylvattnet har en starttemperatur på 75 grader Celsius och efter att ha kylt av motorerna har temperaturen stigit till cirka 96 grader Celsius. "Efter att vi lett bort överskottsvärmen med värmeväxlare är vattnet fortfarande omkring 90 grader vilket är alldeles för varmt för att det ska kunna återanvändas för kylning av gasmotorerna. Vi behövde därför extrahera ännu mer värme från vattnet och det är därför vi haft två kondensatorer för varje motor uppe på taket", förklarar Andreas Büttner.

”EC-fläktarnas energiförbrukning var 90 procent lägre. Först trodde jag att vi gjort något fel i våra mätningar”, Andreas Büttner, chefstekniker, Zeppelin Power Systems

Uppe på kraftverkets tak strömmar det uppvärmda kylvattnet genom rör med små aluminiumflänsar i de horisontella kondensatorerna. Ovanför sitter axialfläktar som suger upp den omgivande luften och blåser värmen uppåt. Büttner lutar sig över en fläkt och säger "För två år sedan skulle det inte gå att prata här uppe. Då hade vi 192 äldre och oreglerade fläktar som alltid gick på full effekt och som förbrukade enorma mängder elektricitet. Varje månad var vi tvungna att reparera ett tiotal fläktar eftersom deras elektronik inte klarade värmen. Vi visste att något måste göras. "

Testade EC-fläktar med FlowGrid och AxiTop
Andreas Büttner tog beslut om att göra en test och två av kondensatorerna moderniserades med ebm-papst EC-fläktar försedda med det ljuddämpande inloppsgallret FlowGrid och utloppsdiffusorn AxiTop. Till skillnad mor de gamla fläktarna som alltid gick på full effekt kunde EC-fläktarna regleras så att varvtalet anpassade sig till den mängd värme som måste avlägsnas. Det innebär att endast 25 procent av EC-fläktarnas kapacitet behöver utnyttjas under vissa tider. Efter några månader gjordes mätningar för att man skulle se hur mycket mindre energiförbrukningen hade blivit. Andreas Büttner trodde först att det var något fel på mätningen, men så var inte fallet. ”Vi kunde konstatera att EC-fläktarna förbrukade 90 procent mindre el. Av besparingen kunde cirka 30 procent tillskrivas de effektivare EC-motorerna och resten var ett resultat av varvtalsstyrningen”.
Ett år efter testerna hade samtliga äldre fläktar ersatts med ebm-papst EC-fläktar. "Genom fläktbytet sparar vi över 1,1 miljoner kilowattimmar per år som inte längre behöver produceras. Positivt för miljön är att det lett till mindre miljöpåverkan och vi uppskattar att våra koldioxidutsläpp minskat med cirka 613 ton varje år. Dessutom har ljudnivån reducerats betydligt vilket givetvis är positivt för omgivningen, avslutar Andreas Büttner.