Gasfläktarna i serien RadiMix täcker effektområdet 0,5 till 150 kW

Fjärrvärmesystem och andra system för varmvattenförsörjning är beroende av gasfläktar vid värmekällorna i produktionsanläggningarna för att fungera effektivt. Fläktarna används där för att tillföra rätt mängd luft och därigenom optimera förbränningen för bästa verkningsgrad. Fram till idag har konstruktörer av sådana system varit beroende av att använda många olika fläktar för att täcka ett brett effektområde. Beroende på om de är enskilda hus eller hela bostadsområden som ska värmas upp, och ha varmvatten, krävs de en lämpligt anpassad fläktkapacitet och med ebm-papst nya plattform med gasfläktar, RadiMix, förenklas valet av lämplig fläkt. Fläktarna täcker in ett brett effektområde vilket gör det möjligt för tillverkare av gasbrännare att lagerhålla färre fläktar samtidigt som arbetet med fläktapplikationerna förenklas. Detta har blivit möjligt tack vare ett standardiserat fläktmotorkoncept.

Inom området gasapplikationer sker idag en snabb teknisk utveckling. Kraven ökar på fläkt-lösningar med allt högre effekt samtidigt som de ska vara energieffektiva och även bidra till mer miljövänliga gasapplikationer med lägre koldioxidutsläpp. Med mindre gaspannor med högre effekt är det idag möjligt att decentralisera lösningarna för lokal värmeförsörjning. Fördelarna är stora jämfört med centrala fjärrvärmeanläggningar som ställer krav på omfattande distributionsnät med långa rörsystem som ofta ger betydande värmeförluster.

Brett moduleringsområde och låg ljudnivå
ebm-papst startade för några år sedan ett intensivt tekniskt utvecklingsarbete för att ta fram högeffektiva fläktar för mindre gaspannor och resultatet är RadiMix som består av fyra fläktar för gasbrännare med en uteffekt från 0,5 till 150 kW. I dagsläget finns tre fläktar tillgängliga för området 0,5 till 80 kW, och snart kommer även en fjärde som täcker effektområdet upp till 150 kW. En viktig fördel med de nya RadiMix-fläktarna är att de tillåter ett större reglerområde (från 1:10 till 1:15) och därmed kan antalet fläktversioner reduceras.
Motorn som utvecklats speciellt för plattformen erbjuder betydligt bättre effektivitet jämfört med föregångaren. En av RadiMix-fläktarna är modellen VG 100 (för gasbrännar effekter på 3 - 50 kW) och med den nya motorn har VG 100 en betydligt högre total effektivitet jämfört med andra gasfläktar på marknaden och den är dessutom avsevärt mycket tystare, cirka 3 dB (A), jämfört med andra fläktar.

Det är aerodynamiska förbättringar av både fläkthjul och fläkthus som gjort det möjligt att reducera ljudnivå inom varje fläkts hela reglerområde. Tack vare omfattande simulering och testningar visade det sig också att det var möjligt att begränsa mycket av resonansen inom icke störande frekvensområden. Ett annat steg var att helt ändra kommutationselektroniken. Detta gör det möjligt att integrera RadiMix-fläktarna i digitala värmekoncept via bussgränssnitt som LIN eller CAN.
De kompakta fläktarna kan enkelt integreras i befintliga gasbrännarapplikationer och integrationen förenklas av den stora flexibiliteten som erbjuds genom 360 ° motorpositionering. I framtiden kommer gasfläktarna att vidareutvecklas och utgöra viktiga komponenter i komplett system tillsammans med venturirör och gasventiler. Målet är att möjliggöra en ännu mer optimal och miljövänlig förbränning.