Från kreativt kaos till en världsprodukt för rengöring av LP-skivor

Foto: KD Busch
Vinyl Cleaner Pro med ebm-papst fläktar rengör LP-skivor hos musikälskare världen över.

Vägen till att utveckla en produkt som snabbt erövrar världen och blir en marknadssuccé är inte alla gånger alldeles rak och självklar. En som vet det är Reiner Gläss i Tyskland. För snart tjugo år sedan startade Reiner ett eget företag och började med att tillverka en möbel för förvaring av hi fi-system. Många i hans omgivning tyckte idéen var jättebra. Problemet var att ingen ville köpa hi fi-möbeln. Nästa produktidé var utvecklingen av en mycket speciell yin-yang lampa. Det fanns ett visst intresse för lampan men innan försäljningen tog fart hade Reiner kommit på en helt annan produktidé. En arbetsförmedlare frågade om han kunde utveckla en maskin för att slipa CD-skivor. En återförsäljare av hi fi-utrustning blev intresserad och köpte några maskiner. Försäljningen tog sedan fart när en musiktidning gjorde en test och skrev ett positivt reportage.

Beställningarna strömmade in och när en tidning bjöd in Reiner till en hi fi-mässa väcktes ytterligare en idé till en ny produkt. På mässan fick han nämligen förfrågningar om det skulle gå att ta fram en maskin för tvättning av LP-skivor. Reiner var tveksam då han tyckte att det var en alltför snäv marknadsnisch utan riktig försäljningspotential. Efter mässan fick han dock allt fler förfrågningar och när Reiner en dag berättade på sin hemsida att en automatisk LP-rengörare var under utveckling var det starten på en mycket snabb marknadserövring. Den automatiska rengöraren fick namnet Vinyl Cleaner Pro och idag säljs den till ett 50-tal länder.

Helautomatisk och mycket tyst
”Det unika med maskinen är att den till skillnad från andra utrustningar på marknaden tvättar LP-skivorna på båda sidorna samtidigt. Den är också den första maskinen på marknaden som är försedd med ultraljud. En stor fördel är också att den är helautomatisk och mycket tyst”, säger Reiner Gläss. Reiner berättar att målgruppen är hundratusentals musikälskare världen över som aldrig lämnat vinylskivorna och tagit steget över till CD-skivor och andra mer moderna musikalternativ. Det är också en mycket investeringsvillig målgrupp. ”Många har musikanläggningar som kostar flera hundratusen kronor och är givetvis rädda om sina vinylskivor”, säger Reiner som förklaring till varför så många väljer att köpa en Vinyl Cleaner Pro.

Rengöringsmaskinen fungerar så att en LP-skiva stoppas in vertikalt. En mix av destillerat vatten och rengöringsmedel pumpas sedan in i rengöringskammaren underifrån men inte mer än att det bara täcker själva spåren i skivan. Skivan snurrar sedan i vätskan och överskottsvätska sugs ut i botten av kammaren och filtreras. Därefter startar en enhet med ultraljud som bearbetar båda sidorna av LP-skivan och som ett sista steg i rengöringsprocessen torkas LP-skivan av två ebm-papst fläktar.

Viktigt att hitta en fläkt som klarar rengöringsprocessen
Reiner Gläss är en typisk innovatör som till stor del sköter all produktutveckling helt själv. Ur det han kallar kreativt kaos växer idéer som LP-rengöraren fram, han skissar och konstruerar, och går sedan vidare till att försöka hitta leverantörer som kan bidra med rätt komponenter. En sådan komponent som Reiner sökte var en fläkt som på ett effektivt sätt kunde torka LP-skivorna efter rengöringen. ”Jag provade olika fläktlösningar jag tagit fram själv men ingen av fläktarna fungerade som jag hoppades. Ett problem var att många användare överdoserade med rengöringsmedel vilket gjorde att det bildades skum som trängde in i fläktarna. Sedan var fläktarna inte tillräckligt tysta. Jag gjorde egna försök med att kapsla in fläktar men resultatet blev inte bra. Allt förändrades när jag fick kontakt med ebm-papst som erbjöd mig en helt inkapslad fläkt. Fläkten är helt fantastisk. Även om jag lägger den i en hink med vatten fortsätter den att gå utan problem så lite skum är inte heller några problem längre” berättar Reiner Gläss.

Liksom för många andra företag som framgångsrikt utvecklat produkter med stor marknadspotential har Reiners företag drabbats av problem med piratkopior tillverkade i Asien. Reiner är dock inte särskilt orolig. ”Jag har köpt några piratkopior och tagit isär dem för att bl a titta på de komponenter som använts. När det gäller kvalitet och driftsäkerhet är de närmast en katastrof och med tanke på hur kvalitetsmedvetna musikälskarna är så påverkas vi inte särskilt mycket. Dessutom vidareutvecklar och förbättrar vi vår rengörare kontinuerligt så piratkopierarna kommer alltid att ligga ett steg efter”, avslutar Reiner Gläss.