Fläktserien RadiPac för högtrycksapplikationer på upp till 2 500 pascal

ebm-papst fläktserie RadiPac har funnits på marknaden i många år och serien har kontinuerligt breddats för att täcka in allt fler applikationsområden. När ebm-papst lanserade de kompakta och kompletta RadiPac-fläktarna med GreenTech EC-motorer väckte det stor uppmärksamhet. Några av anledningarna var fläktarnas höga verkningsgrad, kompakta konstruktion, den låga ljudnivån och energieffektiviteten. Lanseringen skedde med budskapet ”Plug and play helt enkelt” för att illustrera att fläktarna är kompletta och klara för styrning och därför enkla att installera. Genom att fokusera utvecklingsarbetet på bland annat luftflödet i inloppet, fläktbladens profil och motorns position har det blivit möjligt för ebm-papst att sedan lanseringen göra fläktarna allt effektivare.

Ladda ner broschyren: EC centrifugal fans with high static pressure
Kontakta oss för mer information!

Det är ingen tillfällighet att ebm-papst hela serie med RadiPac-fläktar har en imponerande totalverkningsgrad. Utvecklingsarbetet har alltid utgått från ett helhetsperspektiv och filosofin att det inte är de enskilda komponenternas effektivitet som är avgörande för totalverkningsgraden. Utmaningen är istället att få fläkthjul, motor och elektronik perfekt anpassade till varandra i en komplett enhet. Det handlar med andra ord om hela fläktens verkningsgrad. Hos ebm-papst mäts också fläktarnas prestanda som kompletta enheter med fläkthjul, GreenTech EC-motorer och styrelektronik i avancerade testriggar vilket garanterar tillförlitliga mätresultat och korrekta uppgifter om varje fläkts kapacitet . Samma utvecklingsstrategi som legat till grund för ebm-papst övriga RadiPac-program ligger bakom den serie med fyra centrifugalfläktar som har utökat RadiPac-serien och som tagits fram för applikationer där det krävs höga tryck.

Några exempel på byggnader där sådana krav är vanliga är flygplatsterminaler, höghus och stora hotellkomplex. För tillverkare av luftbehandlingsaggregat innebär det nya tekniska utmaningar, och det ställs också mycket stora krav på de fläktar som utgör en central del av luftbehandlingssystemen. Då det nu finns RadiPac som klarar tryck på upp till 2 500 pascal och har en luftflödeskapacitet på 15 000 m3/h kan ebm-papst hjälpa till att möta utmaningarna.

Aerodynamiskt optimerad, integrerad styrelektronik och enkel installation
Anledningen till att det krävs höga tryck och stora flöden i många moderna byggnader är trenden att installera centraliserade och utrymmesbesparande luftbehandlingsaggregat. Resultat blir att luften måste transporteras över långa avstånd och i luftkanaler som kan vara komplexa med många hörn och korsningar. Hinder på vägen som ytterligare ökar kravet på högt tryck är bland annat kolfilter och värmeväxlare. Detta kräver fläktar med hög statisk tryckökning som samtidigt måste vara kompakta. Det är för denna typ av applikationer som den nya serien av RadiPac har utvecklats. Fläktarna finns i storlekarna 355, 400, 560 samt 630 mm och de finns även som fläktkub vilket är ett tillval. Det är många samverkande faktorer som för dessa fläktar till ett tryggt val för högtrycksapplikationer. De har en hög statisk tryckökning och fläktserien har konstruerats för att underlätta en skräddarsydd applikationsanpassning.

Några av dagens krav på centraliserade luftbehandlingsaggregat i stora byggnader är att de ska vara energieffektiva, driftsäkra, kompakta och ha låg ljudnivå. RadiPac uppfyller med god marginal alla dessa krav och en viktig faktor är den aerodynamiska optimeringen av exempelvis fläkbladen. Fläktarna har också en integrerad diffusor som stabiliserar luftströmmarna, och den aerodynamiska utformningen av fläkten som helhet har också stor betydelse för att minimera ljudnivån och vibrationerna. Till detta bidrar också den dynamiska balanseringen av fläkthjul och EC-motorn. Att RadiPac har en robust konstruktion innebär att svarar upp mot alla krav på driftsäkerhet även vid höga hastigheter under lång tid. Viktiga delar av ebm-papst utvecklingsfilosofi är att alla EC-fläktar ska vara enkla att installera enligt principen plug & play, de ska möjliggöra flexibla installationer och de ska erbjuda alternativa lösningar för styrning och övervakning. Detta utmärker också denna RadiPac-serie. Hastigheten kan enkelt justeras via 0-10 VDC styrsignal samt via MODBUS-RTU, och genom att utnyttja MODBUS-RTU för att integrera en fläktapplikation i ett nätverk underlättas också styrningen, övervakningen samt underhållsplaneringen av luftbehandlingsaggregat. Att installation kan ske med både horisontell och vertikal motoraxel har också stor betydelse för att förenkla installationerna och optimera applikationsanpassningen.