Fläktlösningen som gör världen lite bättre

Foto: Marcel Bonte; Illustration: Gernot Walter
Med radiatorfläkten Speedcomfort cirkulerar värmen från hushållselement både snabbare och jämnare samtidigt som CO2-utsläppen reduceras och energiförbrukningen minskar med upp till 30 procent. Idéen till Speedcomfort väcktes hos holländaren Anton van den Broek för sju år sedan. "Många i mitt grannskap bor i gamla, mycket dåligt isolerade hus", säger han. "De har inte mycket pengar, men de måste betala mycket för energi. Jag ville hjälpa dem att sänka dessa kostnader”. Antons idé var en fläktlösning med tre parallella fläktar som kunde monteras bakom element och ge en snabbare och jämnare rumsfördelning av värmen. Problemet var dock att det inte fanns finansiella medel för att förverkliga idéen.

Under en lunch för två och ett halvt år sedan berättade Anton för Pieter van der Ploeg om sin idé. Van der Ploeg är verkställande direktör för "GO!", ett företag som är specialiserat på att optimera energieffektiviteten i bostadshus. Van der Ploeg blev genast övertygad om att det var en utmärkt idé. "Jag bestämde mig omgående för att ta upp idén och genomföra den," säger han. Tillsammans med ingenjörerna på GO! inleddes sedan utvecklingsarbetet, och en av de första åtgärderna blev att välja rätt typ av fläkt.

En prisbelönt fläktidé
Valet blev en axialfläkt av DC-typ från ebm-papst. Två av utvecklingsingenjörerna på GO! hade arbetat länge i ventilationssektorn och kände väl till ebm-papst fläktprogram. Viktigt för valet var också att man ville prioritera en miljövänlig europeisk produktion. "För att kyla ett rum behöver du mycket luftflöde. Men om du bara vill cirkulera luften bättre för att få en jämnare värme vill du inte känna något luftdrag”, förklarar Van der Ploeg. För att reducera fläktens hastighet och hålla den så låg som möjligt gjorde ebm-papst tekniker i St. Georgen därför vissa modifieringar. Den aktuella fläkten används normalt för kylning av LED-belysning, men den passade perfekt in i GO!:s utvecklingskoncept.

Sedan gick allt gick väldigt snabbt. Van der Ploeg och de två ingenjörerna började planeringsarbetet under våren 2015. Samarbetet med ebm-papst inleddes under sommaren och i november fanns det en prototyp framme av Speedcomfort. Vid det laget hade idéen redan vunnit priset för ”Hollands grönaste idé” vilket satte press på GO! att komma igång med försäljningen. "Vi började försäljningen i vår webbutik under december 2015 vilket var två månader tidigare än planerat” säger Van der Ploeg. "Det var tufft, men det stora intresset var också ett tecken på att marknaden hade väntat på en sådan här produkt."

En framgångsfaktor för Speedcomfort är den mycket enkla installationen. Vem som helst kan sätta enheten på plats bakom ett element med fyra magneter och sedan ansluta den. Enheten har en inbyggd temperatursensor och fläktarna går ingång så snart elementet nått en temperatur på 35 grader. Därefter ser de tre mycket tysta fläktarna till att värmen fördelas jämnt i ett rum. Driftskostnaden är extremt låg.Kan sänka temperaturen i värmesystemet
En viktig fördel med Speedcomfort är också möjligheten att minska temperaturen i värmesystemet. Normalt måste de boende ställa in vattentemperaturen på 80 grader, men med Speedcomfort är det tillräckligt med 60 grader för att man ska få en varm och behaglig inomhuskomfort. Det betyder att det krävs mindre olja, gas eller kol för uppvärmning och att hushållen kan använda upp till 30 procent mindre energi. För världen innebär det mindre koldioxidutsläpp. Om en fjärdedel av hushållen i Holland skulle använda Speedcomfort-systemet visar beräkningar att landets koldioxidutsläpp skulle minska med en miljard kilo. "Med Speedcomfort har vi verkligen utvecklat en produkt som är hållbar på alla sätt”, säger Van der Ploeg. Enheten består av material som produceras med förnyelsebara resurser. GO! har också satt upp några sociala mål för installationen av Speedcomfort: Monteringen utförs av personer med psykiska eller fysiska handikapp som annars har svårt att få arbete på den vanliga arbetsmarknaden.
I dagsläget finns Speedcomfort endast tillgänglig i tre modeller i Holland och Belgien. Pieter van der Ploeg hoppas dock kunna sälja den på den tyska marknaden inom en snar framtid. Därför letar GO! också efter försäljningspartners som gärna får dela samma vision att göra världen lite bättre och minska koldioxidutsläppen.