Fläktar från ebm-papst i exklusivt köpcentrum

Sandton City är ett av Johannesburgs största och mest exklusiva köpcentrum. Under dess modernisering installerades ett nytt luftbehandlingssystem där luften transporteras med hjälp av 140 stycken RadiPac fläktar från ebm-papst. Fläktarna sitter i luftbehandlingsaggregat från Viking. Fem olika aggregatutföranden har använts vart och ett uppbyggt av tre moduler. RadiPac fläktar med en fläkthjulsdiameter på 400 mm har använts i aggregaten. Fläktarna styrs individuellt med 0-10 V signal för anpassning till aktuellt luftflödesbehov, funktionen för varvtalsstyrning är integrerad i fläktmotorn. Att samma fläktstorlek användes genomgående förenklade konstruktion och tillverkning av aggregaten. Med GreenTech EC-fläktar uppnås en låg energiförbrukning, även vid nedreglering av varvtalet. Kostnaden för underhåll har minskat rejält tack vare att de gamla remdrivna fläktarna är borta.


Tekniska data


Produkt: 11 x K3G400-AQ23-01
Flöde: 64800 m3/h
Tryck: 1100 Pa
Tillförd effekt: 11 x 2,45 kW (1700 meter över havet)
Antal aggregat: 18
Antal fläktar: 140 st