Fläktar för ideala odlingsförhållanden i växthus

AxiCool med vitt fläkthus för horisontell luftcirkulation i växthus.
Det blir allt fler växthusodlare som driver kommersiellt inriktade växthusföretag för att odla grönsaker som tomater, gurka, örter och sallader. Idag anses också det moderna jordbruket nästan vara otänkbart utan växthus, och en viktig fördel är möjligheten att skörda grödor oberoende av årstiderna. Samtidigt ställs växthusodlare inför stora utmaningar. Att odla grönsaker i växthus är generellt sett väldigt energikrävande. Viktiga klimatförhållanden som kan kopplas till växthusföretagens energianvändning är ljus, temperatur, koldioxidhalt och luftfuktighet. Faktorer som påverkar en växthusanläggnings energianvändning är geografisk placering och omgivning, odlingssäsongens längd och temperaturskiftningar samt växthusens utformning och storlek.

Ladda ner broschyren: EC/AC axial fans for greenhouses
Kontakta oss för mer information!

För växthusodlare är det ofta nödvändigt att hitta energieffektiva lösningar för att uppnå en bra lönsamhet. Detta måste ske samtidigt som det krävs teknik och fläktlösningar för att optimera lufttillförseln och luftcirkulationen. Målet är att säkerställa enhetliga klimatförhållanden, grönsaker trivs bäst vid temperaturer på mellan 15 – och 26 grader, och ett optimalt stöd för växtfotosyntes. Koldioxid kan till exempel tillföras för att öka tillväxttakten. Det finns två sätt att skapa ideala växthusförhållanden och de kan användas tillsammans. Dels horisontell ventilation för att cirkulera luften ovanför växterna, dels att med rörventilation underifrån tillföra konditionerad luft som drivs upp mot odlingarna. ebm-papst har utvecklat fläktlösningar med EC-teknologi som tillgodoser just dessa behov.

Axialfläkten AxiCool har anpassats för växthusodling
ebm-papst axialfläktar i serien AxiCool har främst utvecklats och anpassats för de krav som ställs i olika kylapplikationer. De hjälper exempelvis till att reducera energikostnaderna i energikrävande kyl- och frysdiskar. Fläktarna används också i kylrym och andra kylapplikationer inom livsmedelsindustrin. Med AxiCool skapas effektiva horisontella luftcirkulationssystem och ebm-papst har nu tagit fram en speciell version av AxiCool för växthusapplikationer där det krävs en effektiv luftcirkulation. Viktiga fördelar med AxiCool är fläktens höga luftutkast i kombination med möjligheten att mycket exakt kontrollera luftflödet. Fläktarna monteras på noga utvalda platser i ett växthus för att luftcirkulationen ska bli optimal, och ett vitt fläkthus bidrar till att så mycket solljus som möjligt reflekteras mot odlingarna. ebm-papst har också anpassat AxiCool för den fuktiga miljön i växthusen och de olika plastkomponenterna är tillverkade i ett UV-beständigt material som är lätt att rengöra.

En växthusinnovation: ventilering underifrån
En innovativ metod för att uppnå ett bra luftflöde underifrån i växthus är att installera lågt placerade och perforerade ventilationsrör. ebm-papst har utvecklat en fläktlösning i form av centrifugalfläkt som gör det enkelt att implementera denna lösning. Genom att rören är placerade under växterna blir det en optimal tillförsel av koldioxid till undersidan av det som odlas. Den axiella fläkten drar in luft från växthusens luftberedningsrum, tvingar in luften i rören och genom hålen flödar sedan luften mot växterna och vidare mot växthusets tak och sedan tillbaka in i insugningsluftflödet. Fläktens höga prestanda gör det möjligt att installera långa ventilationsrör vilket krävs i stora växthusinstallationer. Denna fläkt, liksom den tidigare nämna AxiCool för horisontell luftcirkulation, har energieffektiv EC-motor och fläktarna överstiger med stor marginal de krav som ställs enligt energieffektivitetsklass IE4.