Försäljningsrekord för ebm-papst

ebm-papst har nått högsta omsättningen i företagets historia. Världens ledande tillverkare av fläktar och elmotorer avslutade räkenskapsåret den 31 mars 2012 med en försäljning på 1,38 miljarder Euro (+5%). Vid räkenskapsårets slut hade företaget 10564 anställda.

"Efter förra årets eufori, har vi nått en god tillväxttakt. Vi har stärkt vår ledande position på världsmarknaden och anses vara den obestridda teknikledaren inom alla relevanta marknadssegment. Vår kontinuerligt stora satsning på forskning och utveckling och långsiktiga strategi för att tillverka energieffektiva produkter som sparar resurser betalar sig.” säger Hans-Jochen Beilke, koncernchef på ebm-papst.

ebm-papst kommer att fortsätta sin forsknings- och utvecklingsverksamhet på en hög nivå med investeringar på ca 72 miljoner Euro. Tyngdpunkten kommer att ligga på innovationer för att spara resurser och öka energieffektiviteten. Därför är företagets uttalade mål att öka andelen innovativa kompositmaterial inom sin produktportfölj till 15 procent år 2015.

Under föregående år ökade koncernen omsättningen med 33%. Innevarande räkenskapsår 2012/13 räknar företaget, som fokuserar på energieffektiva produkter, med en måttlig ökning av omsättningen på strax under 3,3% till 1,42 miljarder Euro.


Försäljningsrekord även i Sverige

I Sverige omsatte ebm-papst 286 miljoner kr under verksamhetsåret som slutade den 31 mars 2012. Det är den högsta omsättningen i bolagets historia. Antalet anställda i Sverige uppgick till 62 personer.

Pressinformation (eng)