Fönsterkarm med integrerad ventilation och teknik för att återvinna spillvärme

För att förbättra energibalansen i byggnader väljer många fastighetsägare att förbättra isoleringen. Risken är dock att det bildas fukt i täta och välisolerade hus och detta ställer krav på innovativa ventilationslösningar. För att tillgodose det behovet satsar ebm-papst på att utveckla högeffektiva ventilationssystem som också återvinner spillvärme. Den varma frånluften som annars lämnar byggnader och går till spillo används istället för att värma den svalare inkommande luften och därmed kan energiförlusterna minimeras och energikostnaderna sänkas betydligt.

I nya byggnader är det som regel centrala ventilationssystem som cirkulerar luften genom ett komplext kanalsystem. Vid modernisering av befintliga ventilationssystem i äldre fastigheter krävs istället decentraliserade lösningar. Dessa ventilationslösningar är inte bara lättare att bygga om utan de har också andra fördelar. Ett exempel är att varje rum i en byggnad kan ventileras individuellt och det är också möjligt att installera mindre och tystare fläktar.

I samarbete med ebm-papst har REHAU utvecklat en helt ny och annorlunda lösning där både ventilationen och tekniken för att återvinna spillvärme är helt integrerad i fönsterkarmen. Lösningen är knappast märkbar för de boende och den ger också ett mycket behagligt inomhusklimat.

Läs mer om lösningen från REHAU nedan:
Fönster med inbyggd värmeväxlare och ventilationssystem i karmen