Fönster med inbyggd värmeväxlare och ventilationssystem i karmen

Rehau AG & Co har utvecklat ett unikt fönster med värmeväxlare, styrelektronik och fläktar från ebm-papst inbyggt i fönsterkarmen.

Rehau AG & Co är ett av världens främsta företag när det gäller utveckling av polymerbaserade produkter. Innovationstakten är hög och koncernen har 19 000 anställda, 40 fabriker och verksamheten bedrivs i ett 50-tal länder. Produkter utvecklas för branscher som exempelvis bygg och anläggning, bil- och möbelindustrin.

Inom byggsektorn har Rehaus fönstersystem Geneo Inovent väckt stor uppmärksamhet. Rehau har i många år tillverkat energieffektiva kompositfönster som bidrar till att minska uppvärmnings-kostnader samt belastningen på miljön eftersom de är återvinningsbara. Geneo Invent sätter dock en ny standard för fönster när det gäller energieffektivitet och boendekomfort. I fönsterkarmen finns nämligen ett inbyggt ventilationssystem bestående av fläktar från ebm-papst, värmeväxlare och även styrelektronik. Fönstret är enkelt att installera och har utvecklats för nybyggnation men även för modernisering av äldre byggnader som behöver blir mer energieffektiva. För de boende gör det nya fönstret att man får in frisk luft utan att behöva öppna fönstret. Dessutom blir luften uppvärmd.

Fläktar i en fönsterkarm måste vara små och extremt tysta
Runt om i Europa satsas mycket på att göra fastigheter välisolerade. När det sker ökar kraven på bra ventilation så att det inte ska uppstå problem med fukt, mögel och dålig inomhusluft. Traditionellt har lösningen varit centrala ventilationssystem och montering av decentraliserade ventilationslösningar som byggs in i en byggnadsstomme. Med Rehaus fönstersystem Geneo Inovent finns sedan en tid ytterligare ett alternativ.

För ebm-papst innebar samarbetet med Rehau att man måste ta fram en fläktlösning som svarade upp mot två tuffa krav. Dels kräver det begränsade utrymmet i en fönsterkarm att fläktarna är väldigt små, dels måste de ha en låg ljudnivå för att inte de boende ska störas. ebm-papst förslag blev en liten centrifugalfläkt som utvecklades i tre steg. Först integrerades en EC-motor i fläkten, EC-motorer är mycket tysta, och sedan vinklades fläktbladen så att ljudnivån kunde sänkas ytterligare. Slutligen isolerades fläkten.

”Ett fönster har en livslängd på cirka 30 år och därför ställde vi också mycket höga krav på fläktlösningens driftsäkerhet och livslängd. Pilottester som genomförts har gett mycket positiva resultat och efterfrågan är så stor att den överträffat alla förväntningar. Vi är övertygade om att det nya fönstersystemet kommer att bli en marknadssuccé”, säger Rainer Schork på Rehau AG.

Så här fungerar det unika fönstret Geneo Inovent
I fönsterkarmen finns två fläktar. En av fläktarna transporterar inomhusluft genom värmeväxlaren till utsidan, och den andra fläkten tar in utomusluft och den förvärms sedan när den passera värmeväxlaren. Genom att använda spillvärmen i den utgående luften minimeras energiförlusterna och uppvärmningskostnaderna kan reduceras.

Läs mer i den tekniska artikeln om Rehaus fönstersystem här.