Exakt motorstyrning viktigt i system som fångar och transporterar solljus till fönsterlösa rum

Är det verkligen möjligt att få in solljus i ett rum utan fönster? Det som verkade omöjligt för några år sedan är nu verklighet. Ett drivsystem från ebm-papst bolag Zeitlauf har en viktig funktion i ett unikt solfångarkoncept.

”Sollektor” är namnet på ett uppmärksammat teknikkoncept som gör det möjligt att sprida naturligt solljus inomhus, och detta även i fönsterlösa rum. Med tekniken kan inomhusmiljön förbättras samtidigt som man spar stora mängder energi eftersom behovet av artificiellt ljus minskar. Principen för Sollektor är att en solljusfångare, en modul med ett mycket stort antal linser, installeras på ett tak för att samla in solljuset. Ljuset transporteras sedan genom byggnaden via fiberoptiska kablar till särskilda armaturer med lysdioder. Att dioderna sprider ett ljus som upplevs som ett solljus har visat sig ha mycket positiv effekt på välbefinnandet hos de som vistas och arbetar i fönsterlösa rum.

Tekniken för att fånga och transportera solljus har utvecklats av företaget Bavarian Optics och en drivsystemlösning från ebm-papst bolag Zeitlauf har en mycket viktig funktion i Sollektorsystemet. Zeitlauf förvärvades av ebm-papst under år 2012 och företagets växlar och drivsystem används i allt från medicinsk teknik till kaffeautomater, tandläkarstolar och industrins logik- och transportsystem. Kraven på precision är höga i de applikationer där Zeitlaufs produkter används och solfångarsystemet utgör inget undantag. Zeitlaufs drivsystem sköter den rotation och lutningsjustering av linserna på taket som krävs för att modulen ska fånga in mesta möjliga solljus.

Linserna på taket ska alltid ha rätt vinkel mot solen
Sebastian Schütz som är en av uppfinnarna bakom Sollektor berättar varför exaktheten är så viktig och vad som ledde fram till samarbetet med Zeitlauf.
”För att systemet ska fungera krävs det en mycket precis styrning av takmodulen så att linserna alltid har exakt rätt vinkel mot solen. Modulen vrids och vinklas kontinuerligt för att linsernas position ska vara den optimala och det är ett styrsystem som hela tiden känner av solens position och ställer in modulen. En viktig uppgift under utvecklingsarbetet var att hitta ett drivsystem och en växel med tillräckligt hög precision”.

Alexander Kirst som varit med att utveckla Sollektor, och som idag är VD för Bavarian Optics, startade tillsammans med Sebastian Schütz arbetet med att utvärdera olika tänkbara leverantörer av drivsystem. Målsättningen var att etablera ett samarbete med ett företag som kunde hjälpa till att vidareutveckla solfångarkonceptet som hade sin grund i den forskning som Kirst och Schütz bedrivit på Universitet Georg-Simon-Ohm i i Nuremberg. Sökandet efter en lämplig samarbetspartner ledde fram till att man fick kontakt med ingenjörerna på Zeitlauf.

Martin Mika arbetar med utvecklingsfrågor på Zeitlauf och han och kollegorna på Zeitlauf såg snabbt en stor marknadspotential och en spännande teknisk utmaning i Sollektor. ”Hela idéen med Sollektor ligger rätt i tiden och för oss har det hög prioritet att kunna medverka i teknikprojekt som är bra för miljön och bidrar till en minskad energiförbrukning. Vi bedömde också att vi hade den tillverkningskapacitet som krävdes om en framgångsrik lansering av Sollektor skulle resultera i en volumproduktion av drivenheter. Vår produktbredd var också viktigt i inledningsskedet som krävde utvärdering av olika drivalternativ. Zeitlaufs bredd illustreras av att vi har kapacitet att leverera mer än 4 200 olika drivenheter inom 48 timmar”.

Utvärderingarna tillsammans med Sollektors uppfinnare visade att den bästa drivlösningar var Zeitlaufs växelmotor Flatline 78. Under de senaste åren har Sollektor etablerats på marknaden och mätts av stort intresse. Samtidigt fortsätter dialogen med forskarna på Universitet för att vidareutveckla systemet. Sollektor skiljer sig från andra sollösningar på marknaden genom sin effektivitet när det gäller att fånga och transportera solljus, men målet är på sikt att göra systemet ännu effektivare.

Se filmen om hur Sollektor fångar och transporterar ljus här!