Every Day is a Green Day - temavecka på ebm-papst i Sverige

GreenDay måndag: All personal på ebm-papst ska under kommande månader genomgå miljöutbildningen "Miljökörkortet".
Sista veckan i november hade ebm-papst i Sverige en temavecka kallad "Every Day is a Green Day". Alla ebm-papst bolag runtom i världen har haft eller kommer att ha sin egen temavecka med extra satsning på miljöfrågor. Det är upp till respektive bolag att själv organisera och välja aktiviteter under veckan. Veckan som gick genomförde ebm-papst AB ett antal aktiviteter på temat. Syftet är att stärka personalens medvetenhet i miljöfrågor för att på bästa sätt bidra till en bättre miljö. Vi vill också med temaveckan förstärka personalens medvetenhet om att ebm-papst är ett företag med en uttalad profilering för hållbar utveckling.

"Vi fortsätter självklart vårt arbete för att spara energi och minska vår miljöpåverkan även efter vår GreenDay vecka" säger Bengt Knutsson under temaveckans sista möte.

Här följer en kort summering av de aktiviteter vi haft under vår Green Day vecka:

Miljökörkortet
På måndagen presenterade Ingrid Bråtman och Bengt Knutsson Miljökörkortet, en utbildning som hela personalen kommer att genomgå under de närmaste månaderna.

Spara energi på kontoret
På tisdagen diskuterades vad vi ytterligare kan göra för att minska elförbrukningen på vårt kontor i Järfälla. Ingrid Bråtman sammanställde energispartips till företagets personal.

Leva energismart
På onsdagen presenterades exempel på hur vi kan minska vår elförbrukning privat. Anders Carlsson visade personalen några utvalda filmer på temat Lev Energismart. Alla anställda får en energimätare för att hitta energitjuvar i hemmet.

Energisparåtgärder på våra fastigheter
På torsdagen presenterade Bengt Knutsson de energisparåtgärder och arbetsmiljöförbättrande åtgärder som gjorts de senaste åren. Arbetet med kontinuerliga förbättringar på detta område fortsätter även i framtiden.

Byte till LED-lampor
På fredagen bytte vi till LED-lampor i företagets alla julljusstakar under ledning av Pär-Johan Sandberg. Mätning av effekt före och efter byte visar att bytet till energisnåla LED-lampor är betalt på ca tre säsonger.

Via länken längre ner finns information om vad andra ebm-papst bolag runtom i världen har gjort under sina temaveckor Every Day is a Green Day.

greenday.ebmpapst.com