Enkel beräkning av effekt och ljud vid fläktens driftpunkt. Enkel beräkning av LCC.

Vår nya och lättanvända funktion för fläktval och beräkning av effekt och ljud i driftpunkt är nu lanserad. Funktionen är helt integrerad på vår webbplats och den finns tillgänglig för hela vårt MX-sortiment, dvs vårt breda och flexibla utbud av fläktar för fastighetsventilation. MX-fläktarna är avsedda både för nybyggnation och för renovering av ventilationssystem. Även beräkning av LCC (Life Cycle Cost) görs i en handvändning. Då du gjort dina beräkningar skapar du enkelt ett datablad som på sista sidan innehåller data för driftpunkten.

Du kan använda beräkningsfunktionen för dessa produktserier:
MXAC och RadiFit
MXK Fläktar för kanalanslutning
MXI Isolerade fläktar för kanalanslutning
Takfläkt med EC-motor
MXPC, K3G Kammarfläkt EC för fotmontage
MXPD Kammarfläkt AC
Modulfläktar