Energikostnaden för ventilationen mer än halverades när 283 AC-fläktar ersattes med EC-fläktarna RadiPac

Foto: Inge Bang
En stor bostadsrättsförening i Danmark fick kraftigt sänkta energikostnader efter att ventilationssystemet moderniserats med EC-fläktar från ebm-papst.

Farum är en ort nordväst om Köpenhamn med lite drygt 18 000 invånare. Mellan åren 1972 och 1975 uppfördes ett stort bostadskomplex, ”Farum Midtpunkt”, som blivit berömt för sin terasshus-arkitektur. Varje lägenhet har sin egen takterass och här bor idag mer än 4 100 personer. Ända sedan 70-talet har ventilationssystemet haft samma AC-fläktar. Med totalt 283 AC-fläktar har energikostnaderna varit höga samtidigt som fläktarnas ålder började ta ut sin rätt. Behovet av modernisering har varit stort och det har också funnits en stark ambition att sänka energikostnaderna. För ett par år sedan tog föreningens styrelse initiativ till att starka en diskussion om fläktbyte. Problemet var att kostnaderna för att ersätta de gamla AC-fläktarna med modernare fläktar skulle bli ett mångmiljonprojekt. Många av föreningens medlemmar var därför tveksamma till att göra fläktbytet.

För Torben Lintrup Kirkholt som är VD för ebm-papst i Danmark blev det en utmaning att försöka hitta en lösning som övertygade medlemmarna om att energibesparingen skulle bli så stor att investeringen skulle betala sig snabbt. ”Vi var övertygade om att vi skulle klara av den utlovade energibesparingen och därför vågade vi också satsa på ett lite ovanligt avtal. Vi garanterade helt enkelt besparingen och tog på oss ansvaret att stå för mellanskillnaden om besparingen blev lägre än den vi uppgett. Det här gjorde att föreningens medlemmar blev övertygade om att det var ett bra moderniserings- och energieffektiviseringsprojekt”.

Minskat underhållsbehov och ett tystare ventilationssystem
Att reducera energikostnaderna för ventilationen var det primära målet för det omfattande fläktbytet men det fanns också ett behov av att förbättra ventilationen. ”Vi ville givetvis minska energiförbrukningen kraftigt men vi var också intresserade av att få en bättre ventilation i lägenheterna. Kraven vi ställde på de nya fläktarna var höga och vi valde därför inte heller det billigaste alternativet vare sig när det gäller fläktval eller installatör”, säger Alex Rytt på företaget KAB som ansvarar för förvaltningen av Farum Midtpunkt.

Det var YIT som fick uppdraget att modernisera ventilationssystemet. Det var också YIT som hade en föreslagit en totallösning som inkluderade RadiPac med EC-teknologi som det bästa fläktvalet. Ytterligare ett viktigt argument var att bytet till RadiPac skulle leda till ett minskat underhållsbehov och ett betydligt tystare ventilationssystem. YIT:s installationsteam monterade under två månader bort samtliga AC-fläktar och installerade istället 283 RadiPac EC-fläktar. Under projektet rensades också ventilationskanalerna och samtliga lägenheter fick nya utsugningshuvar.

För att få en tydlig bild av energiförbrukningen före och efter fläktbytet genomfördes mätningar innan och efter att moderniseringen var klar. Mätningarna visade på en energibesparing på hela 52 procent. ”Resultatet överträffade även våra mest optimistiska förhoppningar om hur stor energibesparingen skulle bli” säger en entusiastisk Alex Rytt. Besparingen är så stor att mångmiljoninvesteringen har betalt sig själv på ungefär tio år och då ska man ha i åtanke att investeringskostnaden överstiger 25 miljoner kronor. För Torben Lintrup Kirtholt är det lyckade projektet ett bevis för att det kan löna sig att våga tänka i lite annorlunda banor vid införsäljningen av en stor fläktlösning. ”Trots allt var det den direkta kontakten med föreningens medlemmar som var nyckeln till att man tog det lyckade investeringsbeslutet och vågade satsa på projektet”.